Ajankohtaista


RAKENNUSTARKASTAJAN / TEKNISEN JOHTAJAN VIRKA

LESTIJÄRVEN KUNNASSA julistetaan haettavaksi
RAKENNUSTARKASTAJAN / TEKNISEN JOHTAJAN VIRKA

Tehtäviin sisältyy rakennusvalvonnan viranomaistehtävät, lupakäsittelyt, katsel-mukset, rakenta-misen ohjaus, neuvonta ja valvonta sekä teknisen johtajan työt ja muuta teknisen alan tehtävät.

Kelpoisuusvaatimuksina on soveltuva rakennusalan korkeakoulututkinto MRL 21 § mukaisesti tai vastaava aikaisempi tutkinto MRA:n 108 §:n siirtymäsäännöksen mukainen tutkinto ja katsomme eduksi hyvän kokemuksen rakennussuunnitteluun ja rakennustyön suoritukseen liittyvissä tehtävissä. Arvostamme kunnallishallin-non kokemusta, asiakaspalvelutaitoja, kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja päätök-sentekoon sekä hyvää yhteistyökykyä. Tehtäviin kuuluu rakennustarkastajan ja teknisen johtajan työt sekä muut teknisen alan tehtävät. Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilas-taan. Virassa noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa.

Kunnanhallitukselle osoitetut hakemukset opinto-ja työtodistuksineen sekä palkkatoivomuksineen pyydämme toimittamaan 30.11.2018 klo 14.00 mennessä osoitteella: Lestijärven kunta, Lestintie 39, 69440 Lestijärvi.

Lisätietoja antaa teknisen lautakunan puheenjohtaja Jorma Koski-Vähälä puh. 0400 867 822 tai kunnanjohtaja Esko Ahonen puh. 050 3823 201

Lestijärvi 1.11.2018                               Kunnanhallitus