Kunnantoimisto viettää kesälomaa 8.7.-26.7.2024

Lestin kunnan vaakuna ja teksti.

Askel kohti hiilineutraaliutta – ilmastosuunnitelma yhteistyönä kuudelle kunnalle

Ympäristöministeriö on myöntänyt avustuksen kuntien ilmastosuunnitelmien laatimiseen seudullisena yhteistyönä Halsuan, Kaustisen, Lestijärven, Toholammin, Perhon ja Vetelin kunnille.

Yhteistyönä luodaan laadukkaat kuntakohtaiset suunnitelmat ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi ja ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. Suunnitelma sisältää muun muassa tavoitteet kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi sekä niiden edellyttämät toimet. Nyt valmisteltavat ilmastosuunnitelmat hyväksytään kunnanvaltuustoissa vielä valtuustokauden 2021–2025 aikana. Tämän jälkeen suunnitelmien toteutumista seurataan ja suunnitelmat päivitetään valtuustokausittain.

Lestijärven ilmastokysely – vastaa ja vaikuta

Ilmastosuunnitelmien valmistelun edetessä kuullaan myös kuntalaisia: hiilineutraaliustavoitteiden saavuttaminen on yhteinen asia, ja kaikkien panoksella on merkitystä. Toteuttamalla kuntalaiskyselyitä kutsumme kaikki kuntalaiset ja yritykset mukaan vaikuttamaan ilmastosuunnitelmatyöhön. Kyselyn vastaukset huomioidaan kunnan ilmastosuunnitelman teemojen ja toimenpiteiden valmistelussa.

Vastaa Lestijärven ilmastokyselyyn osoitteessa bit.ly/ilmastolesti tai QR-koodilla.Osallistumalla kyselyyn, voit voittaa 100 euron lahjakortin paikalliseen liikkeeseen.

Lisätietoja:

Emilia Uimaniemi, projektipäällikkö                    

Kuntien ilmastosuunnitelmat

Puh. 040 516 3343

emilia.uimaniemi@kaustisenseutukunta.fi

 

https://kaustisenseutu.fi/kaustisen-seutukunta/hanketoiminta/omat-hankkeet/kuntien-ilmastosuunnitelmat/