Tarkista ajankohtaiset tiedot, ohjeistukset ja suositukset alueellisesta koronatilanteesta Soiten koronasivustolta 

 

Lestin kunnan vaakuna ja teksti.

Esiopetus

Esiopetus on maksutonta opetusta, jota lapset saavat oppivelvollisuutta edeltävänä vuonna ja joka kestää vuoden. Varhaiskasvatus, esiopetus ja perusopetus muodostavat lapsen kehityksen ja oppimisen kannalta johdonmukaisesti etenevän kokonaisuuden ja perustan elinikäiselle oppimiselle. Esiopetuksen tavoitteena on yhteistyössä vanhempien kanssa vahvistaa lapsen positiivista minä-kuvaa, edistää sosiaalisia taitoja sekä oppimista. Toiminta suunnitellaan lapsikohtaisesti.

Esiopetukseen hakeminen

Lähetämme kaikille tiedossamme oleville esikouluikäisten huoltajille kirjeen, jossa ohjeistamme esikouluun ilmoittautumisesta Wilma-järjestelmässä.

Samassa yhteydessä huoltajat ilmoittavat eskarilaisensa mahdollisen iltapäivähoidon tarpeen.

Lomakkeet

Ilmoittautuminen esiopetusoppilaaksi

Oppilasilmoitus esikoulu (pdf)

Esiopetuksen opetussuunnitelma