Kunnantoimisto viettää kesälomaa 8.7.-26.7.2024

Lestin kunnan vaakuna ja teksti.

Esiopetus

Esiopetus on maksutonta opetusta, jota lapset saavat oppivelvollisuutta edeltävänä vuonna ja joka kestää vuoden. Esiopetus on säännöllistä esiopetuksen perusteiden mukaista ohjattua toimintaa, joka on tarkoitettu kaikille 6-vuotiaille koulun alkua edeltävänä vuonna. Esiopetus on kestoltaan 4 tuntia päivässä ja se on maksutonta. Esiopetuskausi on sama kuin koulujen lukuvuosi.

Varhaiskasvatus, esiopetus ja perusopetus muodostavat lapsen kehityksen ja oppimisen kannalta johdonmukaisesti etenevän kokonaisuuden ja perustan elinikäiselle oppimiselle. Esiopetuksen tavoitteena on yhteistyössä vanhempien kanssa vahvistaa lapsen positiivista minä-kuvaa, edistää sosiaalisia taitoja sekä oppimista. Toiminta suunnitellaan lapsikohtaisesti.

Sisällöt ja tavoitteet

Lestijärven kunnan esiopetussuunnitelma

Lestijärven kunnan esiopetussuunnitelmaa täydentävät suunnitelmat ja ohjelmat

Esiopetukseen hakeminen

Lukuvuoden 2024-2025 esiopetukseen ilmoitetaan vuonna 2018 syntynyt lapsi. Esiopetuspaikka on Lestin
koulun ja päiväkodin tiloissa. Hakemus palautetaan koulutoimistoon tai päiväkodille.

Oppilasilmoitus esikoulu (pdf)

Wilma

Lestijärven koulussa on käytössä Wilma. Wilma on tietojärjestelmä, jota käytetään kodin ja koulun väliseen viestintään. Sen kautta huoltajat saavat tietoa lastensa opetuksesta ja opetusjärjestelyistä.

Huoltajat saavat lukukauden alussa Wilma-tunnukset, kun he ilmoittavat lapsensa esikouluun tai lapsi aloittaa koulunkäynnin. Huoltaja tekee yhden henkilökohtaisen tunnuksen, jonka kautta hän voi hoitaa kaikkien lastensa kouluasioita. Huoltajat voivat olla Wilman kautta yhteydessä opettajiin opetukseen liittyvissä asioissa ja ilmoittaa oppilaan sairastumisesta. Huoltajat näkevät lapsensa työjärjestykset, arvosanat eri oppiaineissa ja selvittävät poissaoloja. Wilmassa huoltajat lukevat koulun lähettämiä tiedotteita ja voivat vastata rehtorin tai opettajan lähettämiin kyselyihin.

Lisätietoja Wilmasta ja sen käytöstä saa kouluilta.

Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus

Esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta on tarjolla ennen tai jälkeen esiopetuksen. Esiopetuskausi on pääpiirteissään sama kuin koulujen lukuvuosi. Esiopetus on kestoltaan 4 tuntia päivässä ja se on maksutonta. Esiopetuksen ulkopuolella tapahtuva palvelu on täydentävää varhaiskasvatusta, josta perittävä maksu on Lestijärven varhaiskasvatusmaksujen mukainen.

Hakemus tehdään sähköisesti eDaisyn kautta. Sähköisen palvelun käyttö vaatii vahvan tunnistautumisen ja asiointi eDaisyssä tehdään Suomi.fi-kirjautumispalvelun kautta.

eDaisy

Lestijärven varhaiskasvatusmaksut 1.8.2023

Lukuvuoden työpäivät 2023-2024

Lukuvuosi alkaa perusopetuksessa 9.8.2023 klo 8.30.
Esiopetus alkaa 14.8.2023 klo 8.30
Syysloma pidetään viikolla 42
Syyslukukauden viimeinen työpäivä on 21.12.2023
Kevätlukukausi alkaa 8.1.2024 klo 8.30
Talvilomaa vietetään viikolla 9
Esi- ja perusopetuksen lukuvuosi päättyy 1.6.2024

 

Lukuvuoden työpäivät 2024-2025

Lestin koulun yhteystiedot

Lestin koulu
Lestintie 40, 69440 Lestijärvi
puh. 040 6504 231
lestin (a) koulu.lestijarvi.fi

Sivistys- ja hyvinvointijohtaja Tiina Kujala
puh. 044 0540 839
rehtori (a) lestijarvi.fi

Koulutoimisto
Koulusihteeri Tiina Pollari
puh. 040 6504 231