Lestin kunnan vaakuna ja teksti.

Vuokra-asuminen

Tietoja vuokra-asunnoista

Vuokrakotien asunnot

Kartano

 • Osoite Kartanontie 2
 • Asuntojen koot
  • 1h+kk+s, 45 m2
  • 2h+k+s, 60 m2
  • 3h+k+s, 70 m2
 • Kaukolämpö
 • Etäisyydet
  • Sale Lestijärvi 190 m
  • Lestin koulu ja päiväkoti 400 m
  • Lestijärven terveyskeskus 2,1 km

Yli-Lesti

 • Osoite Mäntymäentie 20
 • Asuntojen koot
  • 2h+k+s, 59 m2
  • 3h+k+s 73 m2
 • Suora sähkölämmitys
 • Etäisyydet
  • Sale Lestijärvi 7,1 km
  • Lestin koulu ja päiväkoti 7,8 km
  • Lestijärven terveyskeskus 8,9 km

Porrasnoro

 • Osoite Porrasnorontie 7
 • Asuntojen koot
  • 2h+kk+s, 45 m2
  • 2h+k+s, 57 m2
  • 3h+k+s, 70 m2
 • Kaukolämpö
 • Etäisyydet
  • Sale Lestijärvi 1,9 km
  • Lestin koulu ja päiväkoti 1,6 km
  • Lestijärven terveyskeskus 240 m

Pirtti

 • Osoite Porrasnorontie 2
 • Asuntojen koot
  • 1h+tupak+s, 39 m2
  • 1h+tupak+s, 43,5 m2
  • 2h+kk+s, 43,5 m2
  • 3h+k+s, 73 m2
 • Kaukolämpö
 • Etäisyydet
  • Sale Lestijärvi 1,7 km
  • Lestin koulu ja päiväkoti 1,5 km
  • Lestijärven terveyskeskus 100m

Syrin paritalo

 • Osoite Toholammintie 842
 • Asuntojen koot
  • 5h+k+s, 114,8 m2
  • 2h+k+s, 59 m2
 • Öljylämmitys
 • Etäisyydet
  • Sale Lestijärvi 11,6 km
  • Lestin koulu ja päiväkoti 11,3 km
  • Lestijärven terveyskeskus 10,1 km

Yhteystiedot

SK-Isännöntipalvelu Oy
isannointi@saaninkoski.fi
puh. 045 212 1331

Kunnan asunnot

Kotipelto

 • Osoite Kotipellonkuja 12
 • Asuntojen koot
  • 1h+kk, 34 m2
  • 2h+kk, 51 m2
  • 2h+k, 61 m2
  • 2h+k+s 67,5 m2
  • 3h+k+s, 80,5 m2
 • Kaukolämpö
 • Etäisyydet
  • Sale Lestijärvi 650 m
  • Lestin koulu ja päiväkoti 400 m
  • Lestijärven terveyskeskus 1,3 km

Hopearanta

 • Osoite Lestintie 8
 • Asuntojen koot
  • 1h+kk, 27 m2
  • 1h+kk, 31 m2
  • 1h+kk, 40 m2
 • Kaukolämpö
 • Etäisyydet
  • Sale Lestijärvi 2,3 km
  • Lestin koulu ja päiväkoti 1,0 km
  • Lestijärven terveyskeskus 450 m

Palola

 • Osoite Jukolantie 2
 • Asuntojen koot
  • 3h+k+s, 74 m2
  • 4h+k+s, 87,5 m2
 • Kaukolämpö
 • Etäisyydet
  • Sale Lestijärvi 500 m
  • Lestin koulu ja päiväkoti 300 m
  • Lestijärven terveyskeskus 1,2 km

Yhteystiedot

Puhelin: 0406126642

 

Asunnon hakeminen

Lestijärvi on kaunis pieni kunta, jonka suurimpana vetovoimana ympäri vuoden toimii luonto ja sen tarjoamat mahdollisuudet monenlaiseen olemiseen, tekemiseen ja asumiseen. Vaikka Lestijärvellä asukkaita on vain 720, on kylämme aina ollut eloisa ja viihtyisä. Palvelualttiiseen ja ennakkoluulottomaan Lestijärven kuntaan on uusien asukkaiden helppo muuttaa. Tervetuloa Lestijärvelle!

Asuntoja tarjotaan vain asuntohakemusten perusteella. Täytä hakemus huolellisesti. Hakemus on voimassa kolme (3) kuukautta. Olemme sinuun yhteydessä, mikäli voimme tarjota hakemustasi vastaavaa asuntoa.

Palauta täytetty asuntohakemus

VUOKRAKODIT: SK-Isännöintipalvelu Oy, Keskustie 14, 44800 Pihtipudas tai isannointi@saaninkoski.fi

KUNTA: kunnanvirastoon (Lestintie 39, 69440 Lestijärvi) tai sähköpostitse.

Huom! Älä täytä asuntohakemukseen henkilötunnustasi, mikäli palautat hakemuksen sähköpostitse.

Asuntohakemus

Yhteystietoja

Kiinteistöpäivystys 044 0299 511

Tekninen johtaja 040 6126 642

 

 

Asunnon irtisanominen

Asunnon irtisanomisaika on yksi kokonainen kalenterikuukausi. Irtisanomisaika lasketaan sen kuukauden viimeisestä päivästä, jolloin irtisanominen tehdään.

Irtisanomisen voi tehdä vapaamuotoisella irtisanomiselle postitse tai sähköpostitse.

Vuokra-asumisen järjestyssäännöt

1. Ulko-ovet

Kiinteistöpäivystyksen huoltomiehellä on oikeus periä oven avauksesta korvaus, joka on 20 €/kerta ja klo 22:00-7:00 välisenä aikana 30 €/kerta +alv 24 %.

2. Yörauha

Hiljaisuus on klo 22:00-7:00. Tänä aikana asukkaiden yörauhaa häiritsevää toiminta on kielletty. Naapurien suostumuksella voidaan järjestää perhejuhlia ym. tilaisuuksia, jotka kestävät myöhempään kuin klo 22. Vieraat ovat asunnon haltijan vastuulla. Suihkun käytöstä tai veden laskemisesta yöllä ei saa aiheuteta häiriötä naapureille.

3. Asunnon kunnossa pitäminen

Huoneistoja on hoidettava asiallisesti. Vesivuodoista tai muista havaituista vioista on viipymättä ilmoitettava isännöitsijälle tai kiinteistöpäivystykseen. Kodinkoneita tulee käyttää asiallisesti. Säilytä koneiden opaskirjat huoneistossa. Etukäteen ilmoitetuilla huolto- ja korjaustoimenpidekäynneillä tai vesimittarien lukuasioissa liikutaan yleisavaimella.

4. Jätehuolto

Roskat ja jätteet lajitellaan ja viedään jätekatoksissa oleviin jäteastioihin. Mikäli asukas kaataa tai päästää viemäreihin niihin kuulumattomia roskia aiheuttaen viemäreiden tukkeutumisen, on asukas siitä korvausvastuussa.

5. Vaatteiden ja mattojen tuuletus

Mattojen ja vuodevaatteiden tamppaaminen ja tuuletus on sallittu tähän tarkoitukseen varatuilla telineillä klo 7:00-22:00.

6. Lemmikkieläimet

Lemmikkieläimet on pidettävä kytkettyinä huoneiston ulkopuolella. Eläimiä ei saa päästää likaamaan seiniä, piha-alueita ja jalkakäytäviä eikä niistä saa aiheutua kohtuutonta haittaa muille asukkaille. Eläinten ulkoiluttaminen on kielletty lasten leikkeihin varatuilla paikoilla. Asukkaiden tulee huolehtia, että heidän ollessaan poissa asunnosta, lemmikkieläimet eivät häiritse naapureita. Vuokranantajalla on oikeus periä lemmikkieläinten aiheuttamista vahingoista korvaus.

7. Pysäköinti

Ajoneuvojen pysäköinti on sallittu vain niille varatuilla paikoilla. Autolla voi ajaa pihaan tavaroiden purkamista tai pakkaamista varten, minkä jälkeen auto on ajettava viipymättä pysäköintiin varatulle alueelle.

8. Tupakointi

Vuokra-asunnoissa tupakointi on kielletty. Myös sähkötupakan käyttö on kielletty.

9. Rakenteiden vahingoittuminen

Jokainen on velvollinen korvaamaan kiinteistölle ja siihen liittyville oheistiloille aiheuttamansa vahingon. Vuokranantajalla on oikeus periä vahingon tehneeltä tai vastuuvelvolliselta korjaustoimenpiteistä aiheutuneet kustannukset.

10. Järjestyssääntöjen rikkominen

Järjestyssääntöjen rikkomisesta seuraa huomautus. Mikäli huomautuksesta huolimatta sääntöjen rikkominen jatkuu, annetaan asukkaalle kirjallinen varoitus. Jos sääntörikkeet ovat toistuvia, eikä annettuihin huomautuksiin ja kirjallisiin varotuksiin reagoida, on vuokranantajalla oikeus irtisanoa vuokrasopimus.

Häiriöilmoitus

Miten toimia, jos asumisrauha häiriintyy:

1. Mikäli naapuri häiritsee asumista, suosittelemme ensisijaisesti keskustelemaan häiriön aiheuttajan kanssa. Naapurisi ei välttämättä tiedä, että esimerkiksi äänet kantautuvat kotiisi häiritsevästi.

2. Jos häiriön aiheuttaminen keskusteluista huolimatta jatkuu toistuvasti, tulee asiasta tehdä kirjallinen valitus vuokranantajalle, jonka perusteella virallisiin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä. Vuokranantaja ei kuitenkaan ryhdy toimenpiteisiin, mikäli häiriön tuottaminen on vähäistä ja lyhytaikaista tai mikäli valittajia on vain yksi. Puhelimitse tehtyjä valituksia ei huomioida. Sama koskee nimettöminä tehtyjä valituksia.

3. Valituksessa tulee yksilöidä häiriön laatu ja tapahtuma-ajankohdat sekä se, miten kauan häiriötä on jatkunut. Lisäksi tulee ilmoittaa, onko asiasta keskusteltu kyseessä olevan naapurin kanssa.

4. Valituksen saatuaan vuokranantaja lähettää tarpeen mukaan huomautuksen häiriön aiheuttajalle.

5. Mikäli häiriön aiheuttaminen jatkuu huomautuksesta huolimatta, tulee tehdä uusi kirjallinen valitus vuokranantajalle. Tällöin vuokranantaja voi antaa tarpeen vaatiessa kirjallisen varoituksen. Vuokranantajan on annettava vähintään yksi kirjallinen varoitus häiriön aiheuttajalle todisteellisesti, ennen kuin vuokranantaja voi hakea sopimuksen purkamista ja mahdollista häätöä.

6. Häiriöstä valittaneiden tulee olla valmiita todistamaan mahdollisessa käräjäoikeuskäsittelyssä asiasta.

Perättömiin valituksiin tullaan puuttumaan. Kolmesta tai useammasta perättömästä valituksesta annetaan huomautus.

Nämä ohjeet on tehty siksi, että kaikkien oikeudet turvattaisiin, ja että vältyttäisiin turhilta ja aiheettomilta valitusten käsittelyiltä. Mutta myös sen turvaamiseksi, että todelliset häiriön aiheuttajat saataisiin järjestykseen.

Muuttosiivous

Huoneiston muuttosiivous tulee tehdä huoneistosta muutettaessa ennen avainten luovutusta. Mikäli muuttosiivous laiminlyödään, on vuokranantajalla oikeus pidättää takuuvuokra tai osa siitä, josta katetaan asunnon siivouskulut.

Muuttosiivouksessa huomioitavat asiat:

 • Lattioiden imurointi ja pesu
 • Ikkunoiden pesu (ulkopuoli sään salliessa)
 • Jääkaapin ja pakastimen tyhjennys, sulatus ja pesu
 • Jääkaapin ja pakastimen virrat katkaistaan ja ovet jätetään auki
 • Lieden ja uunin pesu
 • Kaappien tyhjennys ja hyllyjen puhtaaksi pyyhintä
 • Liesituulettimen suodattimen pesu
 • Lattiakaivon puhdistus
 • Pesutilojen ja saunan pesu: lauteet, seinät ja lattiat
 • WC:n pesualtaiden, WC-istuimen sekä suihkutilojen pesu
 • Mahdollisten tahrojen puhdistus ovista ja seinistä