Ajantasaista tietoa, ohjeistuksia sekä suosituksia alueen koronatilanteeseen liittyen löydät Soiten koronasivustolta 

Lestin kunnan vaakuna ja teksti.

Työllisyyspalvelut

Ohjuri –hanke

Ohjuri -hanke toimii Kaustisen seutukunnan kunnissa, sekä Perhon ja Kannuksen alueella.

Yrityskäynnillä annan tietoa Ohjuri-hankkeen mahdollisuuksista tukea yritystä uuden työntekijän etsimisessä ja palkkaamisessa.

Yrityksen kanssa selvitetään, miten rekrytointia voidaan tukea. Tarvitaanko esim. työharjoittelua, palkkatukea tai koulutusta rekrytoinnin tueksi. Kartoitan myös yrityksen halukkuutta työssäoppimispaikan järjestymisestä työttömälle.

Ohjurin toimintatapa mahdollistaa sen, että yrittäjä voi esittää henkilöä työsuhteeseen tai yrittäjälle ehdotetaan työnhakijoista sopivaa osaajaa.

Toimin yhteistyössä ohjaus- ja koulutuspalvelujen linkittämisessä muiden työllistymistä tukevien palvelujen kanssa.

Mikko Hänninen
verkostotyöntekijä Ohjuri-hanke
puh. 044 561 2152
mikko.hanninen@kase.fi

Linkit:
TE-toimisto

Työllisyyden kuntakokeilut

Kaustisen seutukunnan kunnat ovat mukana työllisyyden edistämisen kuntakokeilussa osana Kokkolan seudun kuntakokeilua. Kuntakokeilun ajaksi osa Pohjanmaan TE-toimiston asiakkaista siirtyy oman kotikuntansa asiakkaaksi.

Kuntakokeiluun ohjataan työttömät ja työvoimapalveluissa olevat työnhakijat, jotka eivät ole oikeutettuja ansiopäivärahaan. Lisäksi kuntakokeiluun kuuluvat kaikki alle 30-vuotiaat työnhakijat sekä kaikki maahanmuuttajat tai vieraskieliset, jotka ovat joko työttöminä tai työvoimapalveluissa kokeilukuntien TE-toimistoissa.

Kuntakokeiluun siirtyville asiakkaille ilmoitetaan kuntakokeilun asiakkuudesta henkilökohtaisesti. Kokeilun aikana työnhakija ilmoittautuu normaalisti TE-toimistoon, joka ohjaa kuntakokeilun piiriin kuuluvat asiakkaat kunnan asiakkaiksi. Asiakkuus kestää koko kuntakokeilun ajan, 1.3.2021-30.6.2023.

Kuntakokeilujen tavoitteena on nykyistä tehokkaammin edistää työttömien työnhakijoiden työllistymistä ja koulutukseen ohjautumista sekä tuoda uusia ratkaisuja osaavan työvoiman saatavuuteen. Kokeiluissa on tarkoitus kehittää palveluja, jotka tukevat työnhakijan työllistymistä sekä palvelumalleja, joissa asiakkaan tilanne ja palveluntarve huomioidaan yksilöllisesti.

Kaustisen seutukunnalla kuntakokeilun myötä kehitetään palvelumallia, jossa palvelut voidaan tuoda asiakkaan kotikuntaan, joko kasvokkain tapahtuvana palveluna tai digitaalisia välineitä ja etäyhteyksiä hyödyntäen.

Lisätietoa kuntakokeilusta ja tarpeellisia linkkejä työnhakijalle löydät Kokkolan seudun kuntakokeilun verkkosivuilta. Voit myös ottaa yhteyttä Kaustisen seutukunnan työllisyyskoordinaattoriin puhelimitse 040 167 8349 tai sähköpostilla anna.nieminen@kaustisenseutukunta.fi.