Lestin kunnan vaakuna ja teksti.

Kunnanvaltuusto

Brandt, Roni

Haaponiemi, Jouni

Haasiomäki, Osmo I vpj.

Kangasvieri, Marjukka

Koskenmäki, Heidi

Kiiskilä, Ville

Koski-Vähälä Jorma

Kuorikoski, Susanna

Nevala, Juha

Parkkila, Sirpa

Salminen, Juha

Tiala, Marja pj.

Tuikka, Tapio

Untinen, Pentti II vpj.

Uusitalo, Susanna

SDP

kesk

kesk

kesk

kesk

kesk

kesk

vasl

kesk

kesk

ps

kesk

kesk

vasl

kesk