Kunnantoimisto viettää kesälomaa 8.7.-26.7.2024

Lestin kunnan vaakuna ja teksti.

Lestin päiväkoti

Lestin päiväkoti sijaitsee kauniilla paikalla Lestijärven rannalla uudessa koulukeskuksessa. Lestin päiväkoti on avoinna klo 7.45- 16.30. Varhaiskasvatusta järjestetään joko koko- tai osapäivähoitona sekä vuorohoitona iltaisin, öisin ja viikonloppuisin. Myös tilapäistä hoitoa on tarjolla.

Päiväkoti on tarkoitettu 0-5 – vuotiaille lapsille. Päiväkodissa työskentelee neljä varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa, kaksi varhaiskasvatuksen opettajaa ja varhaiskasvatuspäällikkö. Päiväkodissa järjestetään täydentävää varhaiskasvatusta esiopetusikäisille eli ns. aamu- ja iltapäivähoitoa. Aamu- ja iltapäivätoiminnasta vastaa 1-2 ohjaajaa.

Lestin päiväkodilla käy naapurikuntien kanssa yhteinen kiertävä varhaiskasvatuksen erityisopettaja toimikaudella 2023-2024.

Varhaiskasvatuksen tiloissa on ajanmukainen ja oppimista tukeva toimintaympäristö. Päiväkodin tilojen lisäksi varhaiskasvatuksen on mahdollista käyttää koulun tiloja, esim. liikuntasalia ja kotitalousluokkaa. Koulukeskuksen uusien sisä- ja ulkotilojen lisäksi hyödynnämme lähiympäristöä pienien retkien muodossa kirjastoon, metsään, rantaan ja museolle. Toimimme kestävän kehityksen periaatteita noudattaen. Annamme mahdollisuuden leikkiin ja olemme läsnä lasta varten.

Lestijärven varhaiskasvatukseen on otettu käyttöön 1.8.2022 uusi paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma, johon on sisällytetty Lestijärven kulttuurikasvatussuunnitelma. Lisäksi päiväkotiin ja ryhmäperhepäiväkotiin on laadittu liikunnan vuosikello.

Tavoitteenamme on tarjota hyvää ja laadukasta varhaiskasvatusta, jossa lapsen etu on keskiössä.

Varhaiskasvatuspaikkaa tulee hakea 4 kuukautta ennen hoidon tarvetta

  • jos hoidon tarve johtuu huoltajan äkillisestä työllistymisestä, koulutuksesta tai opiskelusta, hae paikka viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin hoidon tarve alkaa.

Hakemus tehdään sähköisesti eDaisyn kautta. Sähköisen palvelun käyttö vaatii vahvan tunnistautumisen ja asiointi eDaisyssä tehdään Suomi.fi-kirjautumispalvelun kautta.

eDaisy

Lapsi ja mies