Lestin kunnan vaakuna ja teksti.

Lestijärvi-paketti

Lestijärven kunta toivottaa uudet asukkaat sydämellisesti tervetulleiksi!

Normaalien kunnallisten palvelujen lisäksi Lestijärvellä asuville on koottu harkinnanvaraisista etuuksista alla olevan erittelyn mukainen Lestijärvi-paketti.

Tavoitteet

 1. Lestijärvellä asumista tukevien puitteiden luominen paikkakunnan pito- ja vetovoiman parantamiseksi
 2. Kunnan palveluiden kehittäminen ja niiden perustan turvaaminen asukkaiden tarpeita vastaavaksi
 3. Lestijärven viihtyisän asumiskuntaimagon vahvistaminen

Keinot

 • Edulliset tontit
  • Kirkonkylän, Yli-Lestin ja Syrin alueilla, 1.682 euroa/tontti
  • Parannan alueen tontit, AO-kortteleissa 1, 20, 21 ja 22, 3.364 euroa/tontti
  • Yhteystiedot: tekninen johtaja 040 6126 642
 • Tuki muualla opiskeleville
  • Muualla opiskeleville lestijärveläisille myönnetään vuosittain 168 euron stipendi.
  • Yhteystiedot: kunnanjohtaja 040 1591 584
  • Opiskelijastipendihakemus
 • Lapsiperheen etuudet
  • Kunnalla on tällä hetkellä valmius järjestää päivähoitopaikka kaikille sitä tarvitseville.
  • Lestijärven kunnan lapsiraha
  • Yhteystiedot: varhaiskasvatuspäällikkö 050 5370 089

Lapsirahan säännöt:

 1. Lestijärven kunnan lapsirahaan, jota on maksettu 1.1.2012 alkaen ja joka on yhteensä kymmenentuhatta
  (10.000) euroa / vauva, ovat oikeutettuja ennen 31.12.2022 syntyneet, jotka ovat Lestijärvellä kirjoilla ja
  joiden äiti on ollut synnytyshetkellä kirjoilla Lestijärvellä.
 2. Lapsiraha kymmenentuhatta (10.000) euroa maksetaan kymmenen (10) vuoden aikana tuhat (1.000)
  euroa / vuosi. Maksu tapahtuu vuoden viimeisen päivän henkikirjoituskunnan mukaan ja lapsirahaan on
  oikeutettu, mikäli kotikunta eli henkikirjoituskunta on tuona tarkastelupäivänä Lestijärvi.
  Vuodelta 2023 lapsiraha tuhat (1.000) euroa maksetaan vuoden 2024 alussa, kun on saatu varmennus
  lapsen henkikirjoituskunnasta 2023 vuoden viimeisen päivän osalta. Tätä samaa periaatetta noudatetaan
  jokaisena vuonna maksettavan lapsirahan osalta.
 3. Oikeus lapsirahaan päättyy, mikäli rahaan oikeutetun henkikirjoituskunta Lestijärvestä vaihtuu joksikin
  muuksi kunnaksi, vaikka vähäksikin aikaa.
 4. Oikeutta lapsirahaan ei saa takaisin, vaikka rahaan oikeutettu palaisi ennen kymmenen (10) vuotta
  täytettyään takaisin Lestijärven kuntaan asukkaaksi henkikirjoille.
 5. Kuntaliitoksen yhteydessä jäljellä oleva maksamaton lapsirahaosuus maksetaan kerralla pois viimeisenä
  päivänä ennen kuntaliitoksen virallista tapahtumista.

Lestijärven kunta on maksanut lapsirahaa 1.1.2012 alkaen ja kunnanhallituksen 5.10.2022 tekemällä
päätöksellä 169§ KUNNAN LAPSIRAHA VUODELLE 2023 ja valtuuston hyväksymänä 13.10.2022 54§,
lapsirahaoikeus päättyy 31.12.2022, joten tämän päivämäärän jälkeen syntyneillä ei ole oikeutta
lapsirahaan.

Yhteystiedot:

varhaiskasvatuspäällikkö 050 5370 089

Lestijärven kunnan lapsirahahakemus 2023

Hakemus vuoden 2023 osalta palautettava 31.1.2024 klo 15.00 mennessä.