Tarkista ajankohtaiset tiedot, ohjeistukset ja suositukset alueellisesta koronatilanteesta Soiten koronasivustolta 

 

Lestin kunnan vaakuna ja teksti.

Lestijärvi-paketti

Lestijärven kunta toivottaa uudet asukkaat sydämellisesti tervetulleiksi!

Normaalien kunnallisten palvelujen lisäksi Lestijärvellä asuville on koottu harkinnanvaraisista etuuksista alla olevan erittelyn mukainen Lestijärvi-paketti.

TAVOITTEET:

1. Lestijärvellä asumista tukevien puitteiden luominen paikkakunnan pito- ja vetovoiman parantamiseksi
2. Kunnan palveluiden kehittäminen ja niiden perustan turvaaminen asukkaiden tarpeita vastaavaksi
3. Lestijärven viihtyisän asumiskuntaimagon vahvistaminen

KEINOT:

 • Edulliset tontit
  • Kirkonkylän, Yli-Lestin ja Syrin alueilla, 1.682 euroa/tontti
  • Parannan alueen tontit, AO-kortteleissa 1, 20, 21 ja 22, 3.364 euroa/tontti
  • Yhteystiedot: Susanna Tuikka, hallintojohtaja p. 040 6841 195
 • Tuki muualla opiskeleville
  • Muualla opiskeleville lestijärveläisille myönnetään vuosittain 168 euron stipendi.
  • Yhteystiedot: kunnanjohtaja p. 050 – 3823201
 • Lapsiperheen etuudet
  • Kunnalla on tällä hetkellä valmius järjestää päivähoitopaikka kaikille sitä tarvitseville.
 • Lestijärven kunnan lapsiraha

SÄÄNNÖT:

1. Vuosina 2012 – 2020 Lestijärvellä kirjoilla olevalle ja asuvalle lestijärveläiselle äidille syntyneelle vauvalle tulee oikeus kunnan lapsilisään, joka on yhteensä kymmenentuhatta (10.000) euroa/vauva.

2. Kunnan lapsilisä kymmenentuhatta (10.000) euroa maksetaan kymmenen (10) vuoden aikana tuhat (1.000) euroa/vuosi. Maksu tapahtuu kunkin vuoden viimeisen päivän henkikirjoituskunnan mukaan ja kunnan lapsilisään on oikeutettu, mikäli asuinkunta ja kotikunta eli henkikir- joituskunta on tuona tarkastelupäivänä Lestijärvi. Kunnan lapsilisä myönnetään ja maksetaan vuosittain hakemuksesta. Esimerkiksi vuodelta 2012 kunnan lapsilisä tuhat (1.000) euroa maksetaan vuoden 2013 alussa, kun on saatu varmennus vauvan asuinkunnasta ja henkikirjoituskunnasta 2012 vuoden viimeisen päivän osalta. Tätä samaa periaatetta noudatetaan jokaisena vuonna maksettavan kunnan lapsilisän osalta.

3. Oikeus kunnan lapsilisään päättyy, mikäli rahaan oikeutetun asuinkunta ja henkikirjoituskunta Lestijärvestä vaihtuu joksikin muuksi kunnaksi vaikka vähäksikin aikaa.

4. Oikeutta kunnan lapsilisään ei saa takaisin, vaikka rahaan oikeutettu palaisi ennen kymmenen (10) vuotta täytettyään takaisin Lestijärven kuntaan asukkaaksi ja henkikirjoille.

5. Kuntaliitoksen yhteydessä jäljellä oleva maksamaton kunnan lapsilisäosuus maksetaan kerralla pois viimeisenä päivänä ennen kuntaliitoksen virallista tapahtumista.

Lestijärven kunta on maksanut lapsirahaa 1.1.2012 lukien 1.000 eur/syntynyt lapsi.

Yhteystiedot:
Päivähoidonohjaaja p. 050 – 5370089

Lataa tästä – Lapsilisatukihakemus