Lestin kunnan vaakuna ja teksti.

Lestijärvi-paketti

Lestijärven kunta toivottaa uudet asukkaat sydämellisesti tervetulleiksi!

Normaalien kunnallisten palvelujen lisäksi Lestijärvellä asuville on koottu harkinnanvaraisista etuuksista alla olevan erittelyn mukainen Lestijärvi-paketti.

Tavoitteet

 1. Lestijärvellä asumista tukevien puitteiden luominen paikkakunnan pito- ja vetovoiman parantamiseksi
 2. Kunnan palveluiden kehittäminen ja niiden perustan turvaaminen asukkaiden tarpeita vastaavaksi
 3. Lestijärven viihtyisän asumiskuntaimagon vahvistaminen

Keinot

 • Edulliset tontit
  • Kirkonkylän, Yli-Lestin ja Syrin alueilla, 1.682 euroa/tontti
  • Parannan alueen tontit, AO-kortteleissa 1, 20, 21 ja 22, 3.364 euroa/tontti
  • Yhteystiedot: tekninen johtaja 0406126642
 • Tuki muualla opiskeleville
  • Muualla opiskeleville lestijärveläisille myönnetään vuosittain 168 euron stipendi.
  • Yhteystiedot: kunnanjohtaja p. 0401591584
  • Opiskelijastipendihakemus
 • Lapsiperheen etuudet
  • Kunnalla on tällä hetkellä valmius järjestää päivähoitopaikka kaikille sitä tarvitseville.
  • Lestijärven kunnan lapsiraha
  • Yhteystiedot: koulutoimenjohtaja p. 0440540839

Lapsirahan säännöt:

 1. Vuonna 2022 synnytyshetkellä Lestijärvellä kirjoilla olevalle lestijärveläiselle äidille syntyneelle vauvalle
  tulee oikeus lapsirahaan, joka on yhteensä kymmenentuhatta (10.000) euroa / vauva.
 2. Lapsiraha kymmenentuhatta (10.000) euroa maksetaan kymmenen (10) vuoden aikana tuhat (1.000)
  euroa / vuosi. Maksu tapahtuu vuoden viimeisen päivän henkikirjoituskunnan mukaan ja lapsirahaan on
  oikeutettu, mikäli kotikunta eli henkikirjoituskunta on tuona tarkastelupäivänä Lestijärvi.
  Vuodelta 2022 lapsiraha tuhat (1.000) euroa maksetaan vuoden 2023 alussa, kun on saatu varmennus
  vauvan henkikirjoituskunnasta 2022 vuoden viimeisen päivän osalta. Tätä samaa periaatetta noudatetaan
  jokaisena vuonna maksettavan lapsirahan osalta.
 3. Oikeus lapsirahaan päättyy, mikäli rahaan oikeutetun henkikirjoituskunta Lestijärvestä vaihtuu joksikin
  muuksi kunnaksi vaikka vähäksikin aikaa.
 4. Oikeutta lapsirahaan ei saa takaisin, vaikka rahaan oikeutettu palaisi ennen kymmenen (10) vuotta
  täytettyään takaisin Lestijärven kuntaan asukkaaksi henkikirjoille.
 5. Kuntaliitoksen yhteydessä jäljellä oleva maksamaton lapsirahaosuus maksetaan kerralla pois viimeisenä
  päivänä ennen kuntaliitoksen virallista tapahtumista.
  Lestijärven kunta on maksanut lapsirahaa 1.1.2012 alkaen.

Yhteystiedot:
Niko Aihio 0440540839

Lataa tästä – Lestijärven kunnan lapsiraha 2022.pdf

Hakemus vuoden 2022 osalta palautettava 31.1.2023 klo 15.00 mennessä.