Ajantasaista tietoa, ohjeistuksia sekä suosituksia alueen koronatilanteeseen liittyen löydät Soiten koronasivustolta 

Lestin kunnan vaakuna ja teksti.

Perusopetus

Lestijärven hirsikoulu

Lestijärvellä on yksi koulu, johon kuuluu sekä ala-, että yläkoulu. Hirsikoulu sijaitsee Lestijärven kirkonkylällä kauniin Lestijärvemme rannalla. Vuonna 2021 valmistunut uusi koulu tarjoaa modernin oppimisympäristön ja laadukkaat liikuntamahdollisuudet oppilailleen, sillä koulun yhteyteen rakennetaan myös liikuntakeskus jääkiekkokaukaloineen tulevien vuosien aikana. Hirsikoulu avautuu oppilaille elokuussa 2021.

Lestijärven opetuksen etuna on opettajien ammattitaito sekä opetusryhmien pienuus, joka mahdollistaa yksilöllisen opetuksen ja oppilaan yksilöllisten tarpeiden huomioimisen.

Nettisivut:  http://www.peda.net/lestijarvi

Perusopetukseen hakeminen

Lestijärvellä huoltajien ei tarvitse jättää hakemusta, kun esikoululainen siirtyy perusopetukseen. He saavat päätöksen oppilaan lähikoulusta, joka määräytyy oppilaan asuinosoitteen mukaan.

Kun haluatte lapsenne muuhun kuin lähikouluun tai olette muuttamassa Lestijärvelle ja perheessänne on kouluikäisiä lapsia, olkaa yhteydessä sivistysjohtajaan.

Sisällöt ja tavoitteet

Wilma

Lestijärven koulussa on käytössä internetpalvelu Wilma. Sen kautta huoltajat saavat tietoa lastensa opetuksesta ja opetusjärjestelyistä.

Huoltajat saavat Wilma-tunnukset, kun he ilmoittavat lapsensa esikouluun tai lapsi aloittaa koulunkäynnin. Huoltaja tekee yhden henkilökohtaisen tunnuksen, jonka kautta hän voi hoitaa kaikkien lastensa kouluasioita. Huoltajat voivat olla Wilman kautta yhteydessä opettajiin opetukseen liittyvissä asioissa ja ilmoittaa oppilaan sairastumisesta. Huoltajat näkevät lapsensa työjärjestykset, arvosanat eri oppiaineissa ja selvittävät poissaoloja. Wilmassa huoltajat lukevat koulun lähettämiä tiedotteita ja voivat vastata rehtorin tai opettajan lähettämiin kyselyihin.

Lisätietoja Wilmasta ja sen käytöstä saa kouluilta. Wilman pikaohje huoltajillelöytyy tästä linkistä.

Yhteystiedot

Lestin koulu

Lestintie 40, 69440 Lestijärvi

puh. 040 6504 231

 

Rehtori

Niko Aihio

puh. 044 0540 839

niko.aihio@lestijarvi.fi