Lestin kunnan vaakuna ja teksti.

Perusopetus

Lestijärvellä on asukkaita noin 690 ja kunnassa on yksi koulu, johon kuuluu sekä ala- että yläkoulu. Lestin koulussa on tällä hetkellä noin 70 oppilasta. Koulun yhteydessä toimii myös viihtyisä päiväkoti. Koulun välittömässä läheisyydessä on myös hyvin palveleva kirjasto.

Lestijärven opetuksen etuna on opettajien ammattitaito sekä opetusryhmien pienuus, joka mahdollistaa yksilöllisen opetuksen ja oppilaan yksilöllisten tarpeiden huomioimisen.

Perusopetukseen hakeminen

Lestijärvellä huoltajien ei tarvitse jättää hakemusta, kun esikoululainen siirtyy perusopetukseen. He saavat päätöksen oppilaan lähikoulusta, joka määräytyy oppilaan asuinosoitteen mukaan.

Kun haluatte lapsenne muuhun kuin lähikouluun tai olette muuttamassa Lestijärvelle ja perheessänne on kouluikäisiä lapsia, olkaa yhteydessä sivistysjohtajaan.

Oppilasilmoitus koulu (pdf)

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta on tarkoitettu 1. ja 2. vuosiluokan oppilaille sekä muiden vuosiluokkien erityisopetukseen otetuille tai siirretyille oppilaille. Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta noudattaa koulun lukuvuoden työpäiviä, joten loma-aikoina toimintaa ei järjestetä.

Hakemus koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan tehdään sähköisesti eDaisyn kautta. Sähköisen palvelun käyttö vaatii vahvan tunnistautumisen ja asiointi eDaisyssä tehdään Suomi.fi-kirjautumispalvelun kautta.

eDaisy

Sisällöt ja tavoitteet

Wilma

Lestijärven koulussa on käytössä Wilma. Wilma on tietojärjestelmä, jota käytetään kodin ja koulun väliseen viestintään. Sen kautta huoltajat saavat tietoa lastensa opetuksesta ja opetusjärjestelyistä.

Huoltajat saavat Wilma-tunnukset, kun he ilmoittavat lapsensa esikouluun tai lapsi aloittaa koulunkäynnin. Huoltaja tekee yhden henkilökohtaisen tunnuksen, jonka kautta hän voi hoitaa kaikkien lastensa kouluasioita. Huoltajat voivat olla Wilman kautta yhteydessä opettajiin opetukseen liittyvissä asioissa ja ilmoittaa oppilaan sairastumisesta. Huoltajat näkevät lapsensa työjärjestykset, arvosanat eri oppiaineissa ja selvittävät poissaoloja. Wilmassa huoltajat lukevat koulun lähettämiä tiedotteita ja voivat vastata rehtorin tai opettajan lähettämiin kyselyihin.

Lisätietoja Wilmasta ja sen käytöstä saa kouluilta. Wilman pikaohje huoltajillelöytyy tästä linkistä.

Yhteystiedot

Lestin koulu

Lestintie 40, 69440 Lestijärvi

puh. 040 6504 231

 

vt. sivistys- ja hyvinvointijohtaja

Lassi Mäkelä

puh. 044 0540 839

rehtori@lestijarvi.fi

 

vt. rehtori

Paula Jokela

puh. 040 6504 231