Lestin kunnan vaakuna ja teksti.

Perusopetus

Jokaisella Suomessa asuvalla lapsella on oppivelvollisuus, ja lapsi aloittaa koulun yleensä sinä vuonna kun täyttää seitsemän vuotta. Perusopetus on kaikille lapsille maksutonta.

Lestijärven opetuksen etuna on opettajien ammattitaito sekä opetusryhmien pienuus, joka mahdollistaa yksilöllisen opetuksen ja oppilaan yksilöllisten tarpeiden huomioimisen.

Sisällöt ja tavoitteet

Lestijärven kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma  

Lestijärven opetussuunnitelmaa täydentävät suunnitelmat ja ohjelmat

Perusopetukseen hakeminen

Lestijärvellä huoltajien ei tarvitse jättää hakemusta, kun esikoululainen siirtyy perusopetukseen. Mikäli olette muuttamassa Lestijärvelle ja perheessänne on kouluikäisiä lapsia, olkaa yhteydessä sivistys- ja hyvinvointijohtajaan. Ilmoittautumislomakkeen voi tulostaa oheisesta linkistä, noutaa Lestin koululta koulutoimistosta tai Lestijärven kunnantoimistolta.

Oppilasilmoitus koulu (pdf)

Wilma

Lestijärven koulussa on käytössä Wilma. Wilma on tietojärjestelmä, jota käytetään kodin ja koulun väliseen viestintään. Sen kautta huoltajat saavat tietoa lastensa opetuksesta ja opetusjärjestelyistä.

Huoltajat saavat lukukauden alussa Wilma-tunnukset, kun he ilmoittavat lapsensa esikouluun tai lapsi aloittaa koulunkäynnin. Huoltaja tekee yhden henkilökohtaisen tunnuksen, jonka kautta hän voi hoitaa kaikkien lastensa kouluasioita. Huoltajat voivat olla Wilman kautta yhteydessä opettajiin opetukseen liittyvissä asioissa ja ilmoittaa oppilaan sairastumisesta. Huoltajat näkevät lapsensa työjärjestykset, arvosanat eri oppiaineissa ja selvittävät poissaoloja. Wilmassa huoltajat lukevat koulun lähettämiä tiedotteita ja voivat vastata rehtorin tai opettajan lähettämiin kyselyihin.

Lisätietoja Wilmasta ja sen käytöstä saa kouluilta.

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta on tarkoitettu 1. ja 2. vuosiluokan oppilaille sekä muiden vuosiluokkien erityisopetukseen otetuille tai siirretyille oppilaille. Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta noudattaa koulun lukuvuoden työpäiviä, joten loma-aikoina toimintaa ei järjestetä.

Hakemus koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan tehdään sähköisesti eDaisyn kautta. Sähköisen palvelun käyttö vaatii vahvan tunnistautumisen ja asiointi eDaisyssä tehdään Suomi.fi-kirjautumispalvelun kautta.

eDaisy

Lukuvuoden työpäivät 2023-2024

Lukuvuosi alkaa perusopetuksessa 9.8.2023 klo 8.30.
Esiopetus alkaa 14.8.2023 klo 8.30
Syysloma pidetään viikolla 42
Syyslukukauden viimeinen työpäivä on 21.12.2023
Kevätlukukausi alkaa 8.1.2024 klo 8.30
Talvilomaa vietetään viikolla 9
Perusopetuksen lukuvuosi päättyy 1.6.2024

 

Lukuvuoden työpäivät 2024-2025

Lestin koulun yhteystiedot

Lestin koulu
Lestintie 40, 69440 Lestijärvi
puh. 040 6504 231
lestin (a) koulu.lestijarvi.fi

Sivistys- ja hyvinvointijohtaja Tiina Kujala
puh. 044 0540 839
rehtori (a) lestijarvi.fi

Koulutoimisto
Koulusihteeri Tiina Pollari
puh. 040 6504 231