Lestin kunnan vaakuna ja teksti.

Yrittäjyys

Lestijärvi on yrittäjäystävällinen kunta, joka tukee ja kannustaa yrittäjiään.

Yrityksen kehittäminen

Asiantuntijamme omassa organisaatiossamme sekä verkostossamme auttavat kehittämistoiminnan suunnittelemisessa ja käynnistämisessä sekä nykyisen toiminnan kasvattamisessa. Tuemme rahoitusmahdollisuuksien löytämisessä, verkostojen hyödyntämisessä sekä kontaktien rakentamisessa.

Lisätietoa yrityksen kehittämisestä löytyy Kasen sivulta.

Kehittämiskoordinaattorin palvelut

Kehittämiskoordinaattorin palvelut Kaustisen seutukunnassa mm.

  • Toimialojen kehittämishankkeiden valmistelu
  • Yritysryhmähankkeiden valmistelu
  • Yritysten verkostoitumisen edistäminen
  • Työ- ja liiketoimintamahdollisuuksien etsiminen seudun yrityksille

Yrityksen perustaminen

Käymme yrityksen perustajan liikeidean läpi henkilökohtaisessa neuvonnassa. Huomiota kiinnitetään erityisesti liiketoiminnan kannattavuuteen ja rahoitukseen.

  • neuvonta aloitetaan yrityskokonaisuuden toiminnan ja talouden kartoittamisella.käydään läpi aloittavan yrittäjän mieltä painavia kysymyksiä, kuten mahdollisia lupa-asioita, verotuskysymyksiä, yritysmuodon valintaa, perustamisilmoitusta, rahoitusta, kannattavuus- ja investointilaskelmia sekä hinnoittelua.
  • liikeideakuvausta voidaan syventää ottamalla tarkasteluun mm. asiakassegmentit, tuote- ja palvelutarjonta, kilpailu, riskienhallinta, yhteistyökumppanit ja tulevaisuuden visiot.
  • autamme myös erilaisten rahoitushakemusten ja muiden hakemusten sekä niihin liittyvien liitteiden laatimisessa.
  • pystyt neuvonnan jälkeen päättämään onko yrityksen perustaminen tarkoituksenmukaista ja kannattavaa.

Lisätietoa yrityksen perustamisesta löytyy Kasen sivulta.

Yritysneuvonta

Lestijärvellä yritysneuvonnasta vastaa Kaustisen seutukunnan yrityspalvelu. Varsinaista toimistopäivää ei ole Lestijärvellä ja siksi tapaaminen kannattaa sopia etukäteen puhelimitse tai sähköpostitse. Työhuone sijaitsee Lestijärven Liiketalon yläkerrassa seutukunnan tiloissa. Neuvojan käytössä on myös kannettava tietokone, joka mahdollistaa työskentelyn myös yrityksessä.

Yritysneuvojaan voivat ottaa yhteyttä mm. alueella toimivat yrittäjät, alueelle tulevat tai yritystoimintaa suunnittelevat yrittäjät sekä maatalouden liitännäiselinkeinojen harjoittajat tai sen suunnittelijat.

Yritysneuvoja toimii kaikissa yritystoimintaan liittyvissä asioissa, esim. yrityksen perustamisasiakirjat, lupa-asiat, yrityksen rahoitusneuvonta ja -hakemukset, yrityksen kehittäminen, koulutus, työvoimakysymykset, ohjaus eri yritysneuvontapalveluiden käyttöön.

Yritysneuvoja tekee tiivistä yhteistyötä rahoittajien, eri asiantuntijatahojen ja seutukunnassa meneillään olevien elinkeinoelämään liittyvien hankkeiden kanssa.

Yritysneuvoja tietää alueella olevista yrityksistä ja vapaista teollisuus- ja liiketiloista.

Yritysneuvoja Erkki Laide, puh. 044 561 2154
Yrityskehittäjä Jarmo Finnilä, puh. 050 337 3538

Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@kaustisenseutukunta.fi.

Yritystuet

Määrärahan jaon perusteena olevat seikat:
Kaikissa tukimuodoissa yrittäjän tai yrittäjäksi aikovan tulee olla lestijärveläinen. Kunnan elinkeinotueksi lasketaan myös valtion, Pirityiset r.y:n tai EU-projektien kautta saatava tuki. Tukea myöntää maaseutuasiamies ja hänen sijaisenaan kunnanjohtaja. Tukea haetaan vapaamuotoisella kirjallisella hakemuksella, johon liitetään mukaan jäljennös maksetuista laskuista. Tuki jaetaan vuosittain määrärahojen puitteissa hakemusjärjestyksessä.

Aloittavan yrityksen avustus

Aloittavan, uuden yrityksen perustamisen edellytysten selvittämiseen tai yrityksen perustamiseen liittyviin kustannuksiin avustusta 50 % yrittäjän maksettavaksi jäävistä kustannuksista enintään 510 euroa. Tuesta enintään 170 euroa voidaan myöntää matkakustannuksiin. Yrittäjäksi aikovan on etukäteen sovittava asiasta tukea myöntävän viranomaisen kanssa.

Työllistämistuki yrityksille

Työttömän, vähintään 17-vuotiaan lestijärveläisen työllistämiseen kokopäiväisesti voidaan myöntää tukea 100 euroa/kk sillä edellytyksellä, ettei kunnan tuki vähennä työvoimahallinnon tai muuta julkista kautta myönnettävää avustusta. Tuki myönnetään enintään 12 kk ajalle tai työttömän lestijärveläisen oppisopimusajalle.

Korpela sähkötuki

Korpelan Voima kuntayhtymä mahdollistaa kilpailukykyisen yritystoimintasi edullisella sähkön myynti- ja siirtosopimuksella. Saat yksilöllisesti räätälöidyt palvelut jäsenkuntasi energiayhtiöltä, jonka hintatasoon voi luottaa. Ota yhteyttä, niin kerromme etuuksistasi lähemmin.

Korpelan Voima
PL 13 (Junkalantie 15)
69101 KANNUS
Puhelin (06) 874 7311
Faksi (06) 870 408
www.korpelanvoima.fi