Lestin kunnan vaakuna ja teksti.

Terveyspalvelut

Terveyspalveluiden tavoitteena on edistää ja ylläpitää väestön terveyttä, hyvinvointia sekä työ- ja toimintakykyä. Perustana ovat ehkäisevä terveydenhuolto ja hyvin toimivat ja saatavilla olevat terveyspalvelut. Perusterveydenhuollon palvelut lestijärveläisille tuottaa Soite.

Useat terveyteesi liittyvät asiat hoituvat kätevästi puhelimitse, jolloin sinun ei välttämättä tarvitse lähteä terveyskeskukseen lainkaan. Terveydenhuollon ammattilainen tekee hoidontarpeen arvioinnin, jonka perusteella asiakkaan hoito aloitetaan.

Mikäli työnantajalla on työterveyshuollon sairaanhoitosopimus, pyydämme potilasta ensisijaisesti ottamaan yhteyden omaan työterveyshuoltoon.

Lestijärven terveyskeskus

Niemeläntie 3 A,
69440 Lestijärvi
puh. 040-8042000

Puhelinaika ma-pe klo 8.00–16.00

Jos tarvitset kiireellistä hoitoa arkisin klo 16.00-08.00 tai viikonloppuisin ja arkipyhinä, ota yhteyttä keskussairaalan yhteispäivystykseen, puh. 116117

Hätätapauksissa soita aina 112.

Ajan peruminen

Ajan peruminen tulee tehdä mahdollisimman pian esteen ilmaannuttua tai viimeistään edellisenä päivänä; muuten perumisesta peritään asiakas- ja potilasmaksuhinnaston mukainen sakkomaksu.

Voit perua aikasi soittamalla terveysaseman puhelinnumeroon aukioloaikoina tai tekstiviestillä mihin vuorokauden aikaan tahansa numeroon 040 804 2090. Tekstiviestiin oma nimi ja aika, joka perutaan. Tekstiviestipuhelinnumeroon ei voi soittaa.

Laboratorio

Lestijärven terveyskeskuksessa on ajanvarauksella toimiva laboratorion verinäytteenottopiste, jossa näytteitä otetaan lääkärin ja hoitajan lähetteellä maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 7.30–9.30.

Lestijärven näytteenotto
Niemeläntie 3A, 69440 Lestijärvi

Ajanvaraus laboratorioon:

Puhelinpalvelu arkisin klo 7–18 p. 0206 19 80 19 tai sähköisesti osoitteesta www.nordlab.fi.

Röntgen

Röntgenpalveluja lestiläisille hankitaan Soiten radiologian yksiköstä.

Soiten radiologian yksikköön kuuluvia toimipisteitä ovat keskussairaalan toimipisteen lisäksi röntgenosastot Tunkkarilla ja Kannuksessa.

Röntgeniin pääsee vain terveyskeskuslääkärin lähetteellä.

Toimipisteet ja ajanvaraus:

Kannuksen toimipiste

Kannuksen terveyskeskus

Lopotinkatu 2

69100 Kannus

Avoinna ma-to klo. 8–15 ja pe klo 8–14

puh. 0400 145108

Tunkkarin toimipiste

Tunkkarin terveyskeskus
Mäntöläntie 2,
69730 Tunkkari

Avoinna ma – to klo 8 – 15 ja pe klo 8 – 14
puh. 040 014 5201

Suun terveydenhoito

Lestijärven hammashoitola sijaitsee terveyskeskuksessa, Niemeläntie 3 A, 69440 Lestijärvi.

Kiireetön Ajanvaraus 06-8287400

Aikuisten vastaanottoajat varataan puhelimitse toimipisteen ajanvarausnumerosta.

Ajanvarauksessa selvitetään haastattelun perusteella asiakkaan yhteydenoton syy, arvioidaan hoidon tarve ja kiireellisyys sekä ohjataan tarpeen mukaiseen hoitoon hammaslääkärin, suuhygienistin tai oikojahammaslääkärin vastaanotolle.

Yli 15-vuotiailta peritään käyttämättä jätetystä ajanvarauksesta 50,80 €. Mahdollinen tekstiviestimuistutuksen poisjäänti ei poista peruuttamattoman ajanvarauksen maksua. Ajan peruutus tulee tehdä 24 tuntia ennen vastaanottoaikaa.

Vastaanottoajan perumisen tai siirron voi tehdä:

 • soittamalla
 • sähköisen Omahoito-palvelun kautta
 • sähköpostitse osoitteeseen hammashuolto(at)soite.fi
 • sekä jokilaaksoissa tekstiviestillä

Päivystys

Särkytapauksissa soita hammassärkypäivystykseen 06 828 7450

ma-pe klo 16-21, la-su klo 8-21

Neuvola

Äitiysneuvola huolehtii odottavan äidin, syntyvän lapsen ja perheen hyvinvoinnista. Odottava äiti käy sekä terveydenhoitajan että lääkärin vastaanotolla. Käyntikertojen määrä suunnitellaan yksilöllisen tarpeen mukaan.

Äitiysneuvolaan voit ottaa yhteyttä heti, kun huomaat olevasi raskaana. Ensikäynti ajoittuu n. 8–9 raskausviikolle.

Lastenneuvolatyön keskeisiä tehtäviä ovat lapsen terveydentilan, kasvun ja kokonaiskehityksen seuraaminen sekä koko perheen hyvinvoinnin selvittäminen ja tukeminen. Työn lähtökohtana ovat lapsen ja perheen yksilöllisten tarpeiden tunnistaminen ja voimavarojen tukeminen. Huomiota kiinnitetään parisuhteeseen ja vanhemmuuteen. Lastenneuvolapalvelut on tarkoitettu alle kouluikäisille lapsille ja heidän perheilleen.

Lastenneuvolapalvelut ovat maksuttomia ja toimivat ajanvarauksella. Lapsi ja perhe siirtyvät lastenneuvola palveluiden piiriin, kun lapsi on 2-3 viikon ikäinen. 2-6 vuotiaille ajanvaraukset tehdään sähköisesti.

Äitiys- ja lastenneuvola toimii Lestijärven terveyskeskuksen yhteydessä

Lestijärven neuvola

Niemeläntie 3 A

69440 Lestijärvi

neuvola.lestijarvi@soite.fi

Neuvoloiden keskitetty puhelinpalvelu:

puh. 06 826 4477

ma-to klo. 8.00–13.00

pe klo. 8.00–11.00

Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhoitajana toimii Inkeri Jussila. Kouluterveydenhoitajan tavoittaa Lestin koululta pääsääntöisesti keskiviikkoisin klo. 9.30–11.30.

Lestin koulu

Lestintie 40

69440 Lestijärvi

Puh. 040 804 3284
etunimi.sukunimi(at)soite.fi

Asiakasmaksut

Soiten asiakas- ja potilasmaksut löytyvät osoitteesta https://soite.fi/soite-asiakasmaksut

Sosiaali- ja terveyspalvelut

Sosiaalityö on muutosta tukevaa työtä. Sen tavoitteena on yhdessä yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen kanssa vahvistaa yksilöiden ja perheiden omia toimintaedellytyksiä ja osallisuutta, lieventää elämäntilanteen vaikeuksia sekä edistää yhteisöjen osallisuutta ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta.

Sosiaalipalveluita ovat seuraavat palvelut:

 • Sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut, kuten lapsiperheiden kotipalvelu ja perhetyö ja aikuissosiaalityö
 • Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki
 • Perheoikeudelliset palvelut, kuten isyyden selvitys ja huolto- ja elatussopimukset
 • Lastensuojelu
 • Vammaispalvelut
 • Kuntouttava työtoiminta
 • Päihdepalvelut

Sosiaalipäivystys

Soiten sosiaalipäivystys toimii Keski-Pohjanmaalla ympärivuorokautisesti kiireellisen ja välttämättömän avun turvaamiseksi kaiken ikäisille sosiaalisen avun tilanteisiin.

Sosiaalipäivystykseen voit soittaa esimerkiksi seuraavissa asioissa:

 • äkillisissä ja odottamattomissa kriisitilanteissa, joihin tarvitaan kiireellisesti apua
 • kun sinulla on huoli lapsesta ja haluat tehdä lastensuojeluilmoituksen
 • perheväkivaltatilanteissa
 • alaikäisten päihteidenkäytön ja rikollisuuteen liittyvissä tilanteissa
 • akuuttitilanteissa, joissa ikäihminen/vammainen ei pärjää yksin kotona
 • muissa sosiaalisen hädän tilanteissa, jotka vaativat kiireellistä apu

Kiireellisissä tilanteissa soita sosiaalipäivystykseen puh. 06-8263002

Senioripalvelut

Senioreiden palveluiden avulla turvataan ikäihmisen hyvinvointia joko hänen omassa kodissa, palveluasumisessa tai laitosasumisessa.

Tukipalvelut, kotihoito ja omaishoidontuki edesauttavat ikäihmisen kotona selviytymistä. Lähtökohtana kaikissa palveluissa on tukea ikäihmisen terveyttä, toimintakykyä ja selviytymistä. Soiten alueella kotona asuvia on noin 92 % 75 vuotta täyttäneistä kuntalaisista.

Asuminen palvelutalossa on vaihtoehto kotona asumiselle siinä vaiheessa, kun ikäihmisen toimintakyky heikkenee ja hän on ympärivuorokautisen hoidon tarpeessa. Laitoshoito tulee kyseeseen, kun siihen on lääketieteelliset perusteet.

Asiakasohjaus ja avopalvelut
palvelualuejohtaja
Hanna Saarinen
puh.  040 8065 457

Kotihoito
palvelualuejohtaja
Sari Kallinen
puh. 040 806 5749

Palveluasuminen ja laitoshoito
palvelualuejohtaja
Minna Mäkitalo-Rauma
puh. 044 780 9103

Jaksohoito ja tehostettu kotikuntoutuminen
vs. palvelualuejohtaja
Ulla Siironen
puh. 040 804 3265

Yleislääketieteen sairaalapalvelut ja geriatria
palvelualuejohtaja
Ritva Jämsä
puh. 044 730 7901

Lisätietoja https://soite.fi/senioreiden_palvelut

Ympäristöterveydenhuolto

Ympäristöterveydenhuollon tehtäviin kuuluu valvoa ihmisen terveyteen vaikuttavaa elinympäristöä sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia.

Ympäristöterveydenhuolto vastaa mm. asumisterveyden, elintarvikkeiden, tupakkalain, talous- ja uimavesien valvonnasta sekä eläinsuojelusta ja eläinlääkäripalveluiden järjestämisestä.

Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuolto vastaa näistä tehtävistä Kokkolan ja Kannuksen kaupungeissa sekä Kaustisen, Halsuan, Vetelin, Perhon, Toholammin, Kruunupyyn ja Lestijärven kunnissa.

Terveysvalvonnan johtaja Andréas Smeds puh. 0404892029 tai andreas.smeds@kokkola.fi