Lestin kunnan vaakuna ja teksti.

Talousarvio ja tilinpäätös

Talousarvio

Kunnanvaltuuston hyväksymässä talousarviossa vahvistetaan hallintokunnille määrärahat, joilla tuotetaan kuntalaisille peruspalvelut, mm. terveys- ja sosiaalipalvelut sekä opetustoimen palvelut.

Tilinpäätös

Kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kultakin tilikaudelta laaditaan tilinpäätös maaliskuun loppuun mennessä. Valtuusto käsittelee tilinpäätöksen kesäkuussa.

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018