Lestin kunnan vaakuna ja teksti.

Omatoimikirjasto

Aukioloajat

ma-pe 8.00-21.00

la-su 10.00-18.00

Omatoimiaikana voit lainata ja palauttaa aineistoa automaatilla ja käyttää asiakastietokoneita.

Tulostaa voi vain kun henkilökunta on paikalla.

Käyttösäännöt

Omatoimikirjastossa voit käydä myös normaalien aukioloaikojen ulkopuolella. Omatoimikirjasto on avoin asiakkaille myös silloin, kun henkilökunta ei ole joko ollenkaan paikalla tai tekee kirjaston taustatöitä.

Saat opastusta omatoimikirjaston käyttöön kirjaston normaaleina aukioloaikoina.

Saat käyttöoikeuden omatoimikirjastoon allekirjoittamalla käyttöoikeushakemuksen kirjastossa. Omatoimiaikana pääset kirjastoon voimassa olevalla Anders-kirjastojen kirjastokortilla ja kirjastokorttiin liitetyllä pin-koodilla. Pin-koodin saat kirjastosta.

Alle 18-vuotiaan asiakkaan omatoimikirjaston käyttöoikeuden hakee ja kirjaston käytöstä vastaa huoltaja. Huoltajan tai vastuuhenkilön on käytävä kirjastossa henkilökohtaisesti ja todistettava henkilöllisyytensä. Huoltajan tulee tutustua lasten kanssa kirjaston tiloihin ja turvallisuuteen ennen kuin lapset käyttävät tiloja omatoimisesti. Alle 18-vuotiaan käyttäytymisestä ja mahdollisesti aiheuttamista vahingoista vastaa huoltaja. Huoltaja vastaa myös lapsen mukana kirjastoon tulleiden henkilöiden aiheuttamista vahingoista.

Omatoimiaikana voit lainata ja palauttaa aineistoa automaatilla ja käyttää tietokoneita. Kun palautat aineistoa, automaatti neuvoo sinua lajittelemaan aineiston joko palautuslaatikkoon tai palautuskärryyn/-hyllyyn.

Voit myös noutaa omia varauksiasi ja lainata ne automaatilla. Varauksen voi lainata vain sillä kirjastokortilla, jolla varaus on tehty.

Henkilökunnan palveluajan päätyttyä sinun on poistuttava kirjaston tiloista ja kirjauduttava uudelleen sisälle kirjastokortilla ja pin-koodilla.

Kirjastokortti ja pin-koodi ovat henkilökohtaisia. Sinun on huolehdittava, että kirjastoon ei tule samalla ovenavauksella sivullisia henkilöitä. Jos vierailet kirjastossa lasten kanssa, riittää että vain sinä kirjaudut sisään. Sisään kirjautuneena olet vastuussa niin omasta kuin mukanasi tulleiden asiakkaiden käyttäytymisestä. Jos kirjastokorttisi katoaa, ilmoita siitä heti kirjaston henkilökunnalle. Uusi kortti maksaa 2 €.

Omatoimikirjaston käyttäjänä sitoudut noudattamaan Anders-kirjastojen sekä Lestijärven omatoimikirjaston käyttösääntöjä. Sitoudut myös ylläpitämään asioidessasi siisteyttä ja järjestystä.

Kirjasto on yleinen tila, jossa noudatetaan järjestyslakia (612/2003). Järjestyslain nojalla kirjastossa on myös omatoimiajalla kiellettyä muun muassa päihteiden käyttö, järjestyksen häiritseminen esimerkiksi meluamalla sekä toisia henkilöitä uhkaava käytös joko fyysisesti tai sanallisesti. Kirjaston käyttösääntöjen ja järjestyslain rikkominen voi johtaa määräaikaiseen omatoimikirjaston käytön estoon. Rikollisesta toiminnasta tehdään rikosilmoitus poliisille.

Sinun tulee huolehtia siitä, että ovi menee lukkoon sisään tulessasi ja kirjastosta poistuessasi. Oven väliin ei saa asentaa estettä niin että ovi ei mene kiinni. Kirjastotilasta on poistuttava välittömästi omatoimiajan päättyessä illalla klo 21.00.  Tilaan jääminen aiheuttaa hälytyksen. Jos aiheutat toiminnallasi hälytyksen, olet velvollinen korvaamaan siitä aiheutuneet kulut.

Omatoimiaikana kirjastossa ei saa järjestää kokoontumislaissa (124771999) tarkoitettuja yleisiä kokouksia tai yleisötilaisuuksia, ellei näistä ole erikseen sovittu Lestijärven kunnankirjaston kanssa.

Omatoimikirjaston ja sen käyttäjien turvallisuutta valvotaan tallentavilla kameroilla. Kameravalvonta muodostaa henkilötietolaissa (523/1999) määritellyn henkilöreksiterin. Rekisterin ylläpitäjän on Lestijärven kunnankirjasto. Oikeus tarkistaa valvontatallenteen sisältö on Lestijärven kunnan kirjastotoimenjohtajalla, kirjastovirkailijalla, poliisilla. Omatoimikirjaston kuluvalvontajärjestelmä sekä valvontakamera noudattavat tietosuojalakia (1050/2018).

Lestijärven omatoimikirjaston käyttösäännöt

Omatoimikirjaston käyttöoikeushakemus

Saat käyttöoikeuden omatoimikirjastoon täyttämällä ja allekirjoittamalla käyttöoikeushakemuksen. Voit täyttää hakemuksen kirjastossa tai tulostaa hakemuksen ja palauttaa sen täytettynä kirjastoon.

Omatoimikirjaston käyttöoikeushakemus