Lestin kunnan vaakuna ja teksti.

Lestijärven luonto ja luonnonsuojelu

polku järvelle  Teeren pyrstö.  koivu- ja saniaiskuja

Lestijärven luontomaisema koostuu kangasmetsistä, erämaista, soista sekä upeasta Lestijoen jokilaaksosta. Lestijärvellä on useita arvokkaita kohteita valtioneuvoston vahvistamissa rantojen-, soiden- ja vanhojen metsien suojeluohjelmissa. Luonnonsuojeluohjelmien toteutuksesta huolehtii Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus.

Lestijärvi on Keski-Pohjanmaan maakuntajärvi ja samalla myös maakunnan suurin järvi. Lestijärvellä on maisemallisesti tärkeitä ja hienoja saaria, joiden metsät ovat lähes luonnontilaisia ja jopa 100–150 vuotta vanhoja. Valtaosa Lestijärven saarista kuuluukin valtakunnalliseen rantojensuojeluohjelmaan. Ne ovat myös mukana vanhojen metsien suojeluohjelmassa.

Lestijoen yläjuoksu (Jatkonneva) sekä Paukaneva muodostavat merkittävän suojelukokonaisuuden. Paukaneva kuuluu valtakunnalliseen soidensuojeluohjelmaan ja Jatkonneva rantojensuojeluohjelmaan. Lestijoen yläjuoksu pysyy talvisinkin sulana usean kilometrin matkalta ja on siten merkittävä muun muassa koskikaroille ja saukoille.

Vanhojen metsien suojelukohteita ovat muun muassa Linjasalminkangas sekä pienialainen Mattilansaari. Soidensuojeluohjelmaan kuuluvat Kivinevan alue, Isoneva ja Linjasalmenneva, jotka ovat hyvin luonnontilassa säilyneitä alueita ja joissa on muun muassa arvokas linnusto.

Lehtosenjärven suojelualue koostuu järven rantojensuojelualueesta ja siihen liittyvästä Siivennevan-Isorämeen luonnontilaisesta suoalueesta sekä erillisestä Vuorenkankaan vanhojen metsien suojelualueesta. Lehtosenjärvi on edustava rakentamaton piehenkö järvi, jossa on kaiken kaikkiaan 28 pientä saarta.