Lestin kunnan vaakuna ja teksti.

Laaja-alaisen erityisopettajan virka 1.8.2024 alkaen

Lestin koulun piha.

Haemme laaja-alaista erityisopettajaa virkasuhteeseen 1.8.2024 alkaen. Viran sijoituspaikka on Lestijärven rannalla sijaitseva Lestin hirsikoulu. Saman katon alla toimivat sekä ala- että yläkoulu, joissa on yhteensä n. 70 oppilasta. Työtehtäviin kuuluu laaja-alaisen erityisopettajan tehtävät 0-9 luokilla.

Arvostamme monipuolista pedagogisten tukimuotojen tuntemusta, oppilaan kohtaamisen taitoa sekä taitoa suunnitella ja kehittää erityisopetusta koulumme tarpeisiin sopivaksi. Toivomme hakijalta ennakoivaa ja aktiivista otetta muuttuvissa tilanteissa sekä nykyaikaisten av-välineiden ja opetusmenetelmien hallintaa. Hakijalta edellytämme kykyä tehdä tiivistä yhteistyötä opettajien, henkilökunnan, vanhempien sekä oppilashuollon toimijoiden kanssa. Tehtävien hoitaminen vaatii joustavuutta sekä hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.

Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukaisesti. Mikäli päteviä hakijoita ei ole, virka täytetään määräaikaisena sijaisuutena.
Palkkaus määräytyy OVTES mukaan (hinnoittelutunnus 4 03 04 01 2). Virkaan valinta on ehdollinen, kunnes virkaan valittu on 30 päivän kuluessa valinnan tiedoksisaannista esittänyt lain 504/2022 mukaisen rikosrekisteriotteen ja hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan. Viran täyttämisessä noudatetaan 6kk koeaikaa.

Hakemukseen tulee liittää CV. Kelpoisuuden osoittavat alkuperäiset tutkintotodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Hakemus tulee jättää 30.4.2024 klo 15.00 mennessä sähköpostilla rehtori@lestijarvi.fi tai postitse osoitteeseen Lestin koulu, Lestintie 40, 69440 Lestijärvi.

Lisätietoja antaa sivistys- ja hyvinvointijohtaja Tiina Kujala 044 0540 839