Lestin kunnan vaakuna ja teksti.

15.03.-17.6.2024 Ely-keskus

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kuulutus tulvariskien hallinnasta annetun lain 17 §:n nojalla kuntalain 108 §:n mukaisesti on nähtävänä 15.3.-17.6.2024. 

Ilmoitus kuulutuksesta tulvariskit