Lestin kunnan vaakuna ja teksti.

Luokanopettajan virka 1.8.2024 alkaen

Lestin koulun piha.

Haemme luokanopettajaa virkasuhteeseen 1.8.2024 alkaen.
Viran sijoituspaikka on Lestijärven kunnassa Lestijärven rannalla sijaitseva Lestin hirsikoulu. Koululla toimii sekä esiopetus että ala- ja yläkoulu, joissa on yhteensä noin 70 oppilasta. Saman katon alla on myös päiväkoti, jonka kanssa koulu tekee tiiviisti yhteistyötä.

Virkaan valittava toimii lukuvuonna 2024-2025 5-6 lk:n luokanopettajana. Katsomme eduksi, että luokanopettajan virkaan valittavalla henkilöllä on käytännön kokemusta koulun av-laitteiden, äänentoistolaitteiston ja esitystekniikan hoitamisesta sekä tapahtumien järjestämisestä.

Palkkaus muodostuu OVTES:n (4 03 04 00 5) mukaisesta peruspalkasta sekä tehtäväkohtaisista vastuualuelisistä. Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukaisesti. Virkaan valinta on ehdollinen, kunnes virkaan valittu on 30 päivän kuluessa valinnan tiedoksisaannista esittänyt lain 504/2022 mukaisen rikosrekisteriotteen ja hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan. Viran täyttämisessä noudatetaan 6 kk koeaikaa.

Hakemus tulee jättää 13.5.2024 klo 15.00 mennessä sähköpostilla rehtori@lestijarvi.fi tai postitse osoitteeseen Lestin koulu, Lestintie 40, 69440 Lestijärvi.
Lisätietoja antaa Sivistys- ja hyvinvointijohtaja Tiina Kujala 044 0540 839.