Lestin kunnan vaakuna ja teksti.

Esi- ja perusopetuksen lukuvuoden 2024-2025 ilmoittautumiset

Lestin koulu ja päiväkoti.

 

LESTIN KOULU ESIOPETUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN lukuvuodelle 2024–2025

Esiopetus on säännöllistä esiopetuksen perusteiden mukaista ohjattua toimintaa, joka on tarkoitettu kaikille 6-vuotiaille koulun alkua edeltävänä vuonna. Ensi syksyn esiopetukseen ilmoitetaan vuonna 2018 syntynyt lapsi. Esiopetuspaikka on Lestin koulun ja päiväkodin tiloissa. Ilmoittautumislomakkeita saa koulutoimistosta ja päiväkodilta sekä Lestijärven kunnan verkkosivuilta osoitteesta https://lestijarvi.fi/kasvatus-ja-koulutus/lomakkeet/ .
Hakemus palautetaan koulutoimistoon tai päiväkodille 21.2.2024 mennessä.

 

ESIOPETUSTA TÄYDENTÄVÄ VARHAISKASVATUS

Esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta on tarjolla ennen tai jälkeen esiopetuksen. Esiopetuskausi on sama kuin koulujen lukuvuosi. Esiopetus on kestoltaan 4 tuntia päivässä ja se on maksutonta. Esiopetuksen ulkopuolella tapahtuva palvelu on täydentävää varhaiskasvatusta, josta perittävä maksu on Lestijärven varhaiskasvatusmaksujen mukainen.
Hakemus tehdään sähköisesti eDaisy-järjestelmässä. Sähköisen palvelun käyttö vaatii vahvan tunnistautumisen ja asiointi eDaisyssä tehdään Suomi.fi-kirjautumispalvelun kautta.
https://lestijarvi.daisynet.fi/eDaisy/Esuomi/EsuomiLogin

 

LESTIN KOULU PERUSOPETUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN lukuvuodelle 2024–2025.

Lestijärvellä huoltajien ei tarvitse jättää hakemusta, kun esikoululainen siirtyy perusopetukseen. Mikäli olette muuttamassa Lestijärvelle ja perheessänne on kouluikäisiä lapsia, olkaa yhteydessä sivistys- ja hyvinvointijohtajaan. Ilmoittautumislomakkeita saa koulutoimistosta sekä Lestijärven kunnan verkkosivuilta osoitteesta https://lestijarvi.fi/kasvatus-jakoulutus/lomakkeet/.
Hakemus palautetaan koulutoimistoon 21.2.2024 mennessä.

 

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTAA järjestetään tarvittaessa 1.–2. -luokan oppilaille ja oppilaille, joille on tehty erityistä tukea koskeva päätös.

Toiminta on valvottua ja siitä peritään sivistyslautakunnan määrittelemä kuukausimaksu. Ensi syksyn aamu- ja iltapäivätoimintaan ilmoittaudutaan 21.2.2024 mennessä.
Hakemus tehdään sähköisesti eDaisy-järjestelmässä. Sähköisen palvelun käyttö vaatii vahvan tunnistautumisen ja asiointi eDaisyssä tehdään Suomi.fi-kirjautumispalvelun kautta.
https://lestijarvi.daisynet.fi/eDaisy/Esuomi/EsuomiLogin

 

Lisätiedot:

Sivistys- ja hyvinvointijohtaja 044 0540839
Päiväkodin johtaja 050 5370089
Koulutoimisto 0406504231