Lestin kunnan vaakuna ja teksti.

Varhaiskasvatuksen opettajan toimet

Panorama järvestä.

 

Haemme Lestin päiväkodille kahta varhaiskasvatuksen opettajaa 1.2.2024 alkaen.

Avoinna on kaksi paikkaa, joista ensimmäisen haettavan toimen tehtäviin sisältyy varhaiskasvatuspäällikön varahenkilönä/sijaisena toimiminen varhaiskasvatuspäällikön poissaolojen ajan. Varahenkilön/sijaisen tehtävinä ovat välttämättömät hallinnon tehtävät mm. työvuorot/niiden muutokset, sijaisjärjestelyt ja hakemusten vastaanottaminen.

Varhaiskasvatuksen opettajan toimi (1.)

Varhaiskasvatuksen opettajan toimi (2.)

 

Tehtävään haetaan varhaiskasvatuksen kehittämistyöstä kiinnostunutta ammattilaista, jolla on mielellään jo kokemusta alalta. Arvostamme hyviä tiimityöskentelytaitoja ja joustavuutta. Luovuus ja huumorintaju myös auttavat päiväkotityön vaihtelevissa tilanteissa.

Kelpoisuutena varhaiskasvatuksen opettajan tehtävään on vähintään kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy varhaiskasvatuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot tai lastentarhanopettajan tutkinto. Varhaiskasvatuksen opettajan tehtävään kelpoisuuden antaa myös sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, johon sisältyvät varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneet vähintään 60 opintopisteen laajuiset opinnot tai sosionomin tutkinto, jota on täydennetty edellä mainituilla opinnoilla. Otamme huomioon myös varhaiskasvatuksen lastenhoitajat, jos päteviä hakijoita ei ole, silloin toimi täytetään määräaikaisena.

Palkkaus on OVTES:n mukainen, hinnoittelutunnus 4 50 00 04 4 Varhaiskasvatuksen opettaja
Mikäli hakuaikana ei tule yhtään pätevää hakemusta, toimi täytetään määräaikaisena, jolloin palkkaus OVTES:n mukainen, hinnoittelutunnus 05VKA045 Varhaiskasvatuksen opettaja.

Ennen tehtävän vastaanottamista tulee työntekijän esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Alle kouluikäisten lasten kanssa työskentelevien valittujen henkilöiden hengityselinten tuberkuloosia koskeva selvitys tarkastetaan (tartuntatautilaki § 55).Työsuhteeseen valitun on esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetussa laissa (504/2002) tarkoitettu rikosrekisteriote. Toimessa on kuuden kuukauden koeaika.

Hakemus tulee jättää 12.1.2024 klo 23.59 mennessä sähköpostilla rehtori@lestijarvi.fi tai postitse osoitteeseen Lestin koulu, Lestintie 40, 69440 Lestijärvi.
Lisätietoja antaa päiväkodin johtaja Maria Tofferi 050 5370 089