Lestin kunnan vaakuna ja teksti.

JÄTEVEDEN KÄYTTÖMAKSU 1.10.2023 ALKAEN

Kunnanvaltuusto on 21.6.2023 päätöksellään § 20, nostanut jätevesitaksaa 1.10.2023 alkaen seuraavasti:

uusi jäteveden käyttömaksu on 3,70 € / m3 + alv 24 %.

Perusteena on että Kinnulan Keskuspuhdistamo Oy on nostanut taksaa. Lestijärven jätevedet toimitetaan Keskuspuhdistamolle.