Päivähoito

Päivähoito on lapsiperheille suunnattua palvelua, jota vanhemmat tarvitsevat työn, opiskelun tai muun syyn takia. Tavoitteenamme on tarjota hyvää ja laadukasta kotikasvatusta tukevaa päivähoitoa perheen tarpeiden ja toiveiden mukaisesti. Päivähoitoa annetaan joko koko- tai osapäivähoitona, ja myös tilapäistä päivähoitoa on tarjolla.

Lestijärvellä päivähoitoa järjestetään Kissankellossa joko ryhmäperhepäivä- hoitona tai päiväkotihoitona. Tarpeen mukaan päivähoitoa voidaan antaa myös perhepäivähoitajan tai lapsen kotona. Päivähoito muodostaa oman tulosalueensa sivistystoimessa. Päivähoidosta vastaa päivähoidon ohjaaja, joka toimii Kissankellon vastaavana ja perhepäivähoidon esimiehenä. Toimipaikkana on Kissankellon päiväkoti.

Lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuki
Perheet voivat hakea kunnallisen päivähoidon sijasta lapselleen kotihoidon tai yksityisen hoidon tukea. Sekä kotihoidon tuki että yksityisen hoidon tuki haetaan Kelalta. Hakemuksia saa Kelalta ja päivähoidon ohjaajalta. Yksityinen päivähoidon tuottaja on velvollinen tekemään ilmoituksen päivähoitotoiminnan aloittamisesta päivähoidon ohjaajalle kahden viikon kuluessa toiminnan aloittamisesta.

Päivähoitoon hakeminen
Päivähoitopaikat ovat haettavana ympäri vuoden. Hakemus on jätettävä pääsääntöisesti neljä kuukautta ennen hoitopaikan tarvetta päivähoidon ohjaajalle. Mikäli päivähoidon tarve ei ole ennakoitavissa ja hoidon tarve johtuu työllistymisestä tai opiskelusta, päivähoitopaikkaa tulee hakea viimeistään kaksi viikkoa ennen hoidon toivottua alkamista. Hakemuslomakkeita saa Kissankellosta ja kunnantalolta

Päivähoitomaksut
Päivähoitomaksu määräytyy prosenttiperusteisesti perheen koon, tulojen sekä hoitoajan mukaan. Enimmillään maksu on 283 e kokopäivähoidosta. Päivähoitomaksua ei peritä, jos maksu jää alle 26 euron.

Yhteystiedot

Päivähoidon ohjaaja
puh. 050 537 0089

Linkit

Kissankello
Päivähoidon linkit