Kunnan viralliset kuulutukset

17.06.2021 - 22.06.2021 Tekninen lautakunta
Kokouskutsu 17.6.2021

17.06.2021 - 22.06.2021 Kunnanhallitus
Kokouskutsu 17.6.2021

09.06.2021 - 24.06.2021 Tekninen lautakunta
Julkipanoilmoitus

03.06.2021 - 08.06.2021 Tekninen lautakunta
Kokouskutsu 3.6.2021

27.05.2021 - 03.07.2021 - Tekninen lautakunta
Kuulutusilmoitus
- Liite

25.05.2021 - 09.06.2021 - Rakennustarkastaja
Julkipanoilmoitus

20.05.2021 - 04.06.2021 - Tekninen lautakunta
Julkipanoilmoitus

19.05.2021 - 02.06.2021 - Rakennustarkastaja
Kuulutusilmoitus
Lestijarvi_Asiakirjaluettelo
Lestijarvi_piirustusluettelo
Lestijarvi-Yhteenveto luvista
Liite 1a-b_Lestijarvi_Melu_Valkemallinnus
Liite 1c_Lestijarvi_alustava_perustamistapalausunto
Liite 2_Yleiskartta
Liite 5_Marko Olli CV
Liite 6_Suunnitelmakartta 1_3
Liite 6_Suunnitelmakartta 2_3
Liite 6_Suunnitelmakartta 3_3
Liite 7_Julkisivupiirustus
Saatekirje
Liite 8-9-10 voimaloittain

19.05.2021 - 24.05.2021 Kunnanhallitus
Kokouskutsu

06.05.2021 - 21.05.2021 Tekninen lautakunta
Julkipanoilmoitus

06.05.2021 - 04.06.2021 Kunnanhallitus
Lestijärven ranta-asemakaavan muuttaminen – Valmisteluvaiheen kuuleminen
Lestijarvi_RAK_Kiiskila_selostus_18032021
Lestijarvi_RAK_Kiiskilä_luonnos_18032021

07.05.2021 - 24.05.2021 Tekninen lautakunta
Julkipanoilmoitus

28.04.2021 - 04.05.2021 Kunnanhallitus
Kokouskutsu

28.04.2021 - 31.05.2021 Tekninen lautakunta
Julkipanoilmoitus

15.03.2021 - 27.08.2021 Pohjanmaan aluetoimisto
Asevelvollisten kutsunnat 2021

20.01.2021 - 18.02.2021 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
Ympäristövaikutusten arviointiohjelma - Toholampi-Lestijärven tuulipuisto

19.01.2021 - 18.04.2021 Keskusvaalilautakunta
Ilmoitus kuntavaaleista 2021

02.11.2020 - 03.05.2021 Etelä-Pohjanmaan Ely-keskus
Ehdotukset vesienhoitosuunnitelmiksi vuosille 2022-2027

02.11.2020 - 14.05.2021 Etelä-Pohjanmaan Ely-keskus
Kuuleminen ehdotuksista Lapuanjoen, Kyrönjoen, Laihianjoen ja Lapväärtin-Isojoen tulvariskien hallintasuunnitelmiksi