Kunnan viralliset kuulutukset

06.05.2021 - 21.05.2021 Tekninen lautakunta
Julkipanoilmoitus

06.05.2021 - 04.06.2021 Kunnanhallitus
Lestijärven ranta-asemakaavan muuttaminen – Valmisteluvaiheen kuuleminen
Lestijarvi_RAK_Kiiskila_selostus_18032021
Lestijarvi_RAK_Kiiskilä_luonnos_18032021

07.05.2021 - 24.05.2021 Tekninen lautakunta
Julkipanoilmoitus

28.04.2021 - 04.05.2021 Kunnanhallitus
Kokouskutsu

28.04.2021 - 31.05.2021 Tekninen lautakunta
Julkipanoilmoitus

15.03.2021 - 27.08.2021 Pohjanmaan aluetoimisto
Asevelvollisten kutsunnat 2021

20.01.2021 - 18.02.2021 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
Ympäristövaikutusten arviointiohjelma - Toholampi-Lestijärven tuulipuisto

19.01.2021 - 18.04.2021 Keskusvaalilautakunta
Ilmoitus kuntavaaleista 2021

02.11.2020 - 03.05.2021 Etelä-Pohjanmaan Ely-keskus
Ehdotukset vesienhoitosuunnitelmiksi vuosille 2022-2027

02.11.2020 - 14.05.2021 Etelä-Pohjanmaan Ely-keskus
Kuuleminen ehdotuksista Lapuanjoen, Kyrönjoen, Laihianjoen ja Lapväärtin-Isojoen tulvariskien hallintasuunnitelmiksi