Kunnan viralliset kuulutukset

15.8. - 21.8.2018 Tekninen lautakunta
Kokousasialista 20.8.2018

07.08. - 21.08.2018 Rakennustarkastaja
Rakennuslupa

26.6.-27.8.2018 Kunnanhallitus
Osayleiskaavaluonnoksen nähtävilläolo - Töpökallion tuulipuiston osayleiskaava
      Kaavakartta
      Kaavaselostus - luonnos
      Arkeologinen selvitys
      Melu-,välkevarjostus- ja näkyvyysmallinnukset
      Ehdotusvaiheen valokuvasovitteet

26.6.-27.8.2018 Kunnanhallitus
Vireille tulosta Iso-Kortenevan tuulipuiston osayleiskaavan muutoksesta Töpökallion alueella
      Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

22.3. - 31.12.2018 Pohjanmaan aluetoimisto
Kutsunnat 2018