Kunnan viralliset kuulutukset

25.02.2020 - 11.03.2020 Rakennustarkastaja
Rakennusluvat

20.02.2020 - 28.02.2020 Kunnanvaltuusto
Kokousasialista 27.2.2020

28.01.2020 - 29.02.2020 Tekninen lautakunta
Eläinsuojan ilmoitus
      Eläinsuojan ilmoituslomake
      Sijaintikartta
      Asemapiirustus
      Eläinsuojataulukot
      Pohjapiirustus - Uusi pihatto
      Poikkileikkaus - Uusi Kuivikelantala

22.01.2020 - 16.03.2020 Etelä-Pohjanmaan Ely-keskus
Pohjavesialueiden luokitus- ja rajausmuutosehdotukset

20.01.2020 - 20.03.2020 Ely-keskus
Ehdotus Suomen merenhoitosuunnitelman seurantaohjelmaksi