Kunnan viralliset kuulutukset

18.03.2021 - 23.03.2021 Tekninen lautakunta
Kokouskutsu 23.3.3021

16.03.2021 - 30.03.2021 Rakennustarkastaja
Julkipanoilmoitus

15.03.2021 - 27.08.2021 Pohjanmaan aluetoimisto
Asevelvollisten kutsunnat 2021

15.03.2021 - 26.03.2021 Rakennustarkastaja
Julkipanoilmoitus

04.03.2021 - 19.03.2021 Kunnanhallitus
Ranta-asemakaavamuutosten vireiletulo
      Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

23.02.2021 - 10.03.2021 Rakennustarkastaja
Julkipanoilmoitus

17.02.2021 - 25.02.2021 Kunnanvaltuusto
Kokousasialista

10.02.2021 - 17.02.2021 Kunnanhallitus
Kokousasialista

27.01.2021 - 05.03.2021 Turvallisuus- ja kemikaallivirasto (Tukes)
Varauspäätös

20.01.2021 - 18.02.2021 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
Ympäristövaikutusten arviointiohjelma - Toholampi-Lestijärven tuulipuisto

19.01.2021 - 18.04.2021 Keskusvaalilautakunta
Ilmoitus kuntavaaleista 2021

02.11.2020 - 03.05.2021 Etelä-Pohjanmaan Ely-keskus
Ehdotukset vesienhoitosuunnitelmiksi vuosille 2022-2027

02.11.2020 - 14.05.2021 Etelä-Pohjanmaan Ely-keskus
Kuuleminen ehdotuksista Lapuanjoen, Kyrönjoen, Laihianjoen ja Lapväärtin-Isojoen tulvariskien hallintasuunnitelmiksi