Kunnan viralliset kuulutukset

14.01.2020 - 21.01.2020 Tekninen lautakunta
Kokousasiat 20.1.2020

14.01.2020 - 14.02.2020 Tekninen lautakunta
Maa-aineslupahakemus/ Tuikkanen
      Lupahakemus
      Ottamissuunnitelma

14.01.2020 - 14.02.2020 Tekninen lautakunta
Vireillä oleva maa-aines ja ympäristölupahakemus/YIT Oy
      Sijaintikartat
      Asemapiirros
      Nykytilanne
      Lopputilanne
      Leikkaukset
      Yleisötiivistelmä
      Maa-aines- ja ympäristölupahakemus

31.12.2019 - 20.01.2020 Sivistyslautakunta
Määräaikainen koulunkäynninohjaaja

10.12.2019 - 7.2.2020 ELY-keskus
YVA-kuulutus, Halsuan tuulivoimapuisto
MKB-Kungörelse, Halsua vindkraftspark

02.12.2019 - 20.01.2020 Keski-Suomen ELY-keskus
Pohjavesialueiden luokitusten ja rajausten tarkistamisesta, Aho-Kurkela