Kunnan viralliset kuulutukset

21.01.2019 - 04.02.2019 Tekninen lautakunta
Iso Kortenevan tuulivoimaloiden rakennusluvat

Lestijärven Iso Kortenevan osayleiskaava mahdollistaa enintään 27 tuulivoimalan rakentamisen Lestijärven kunnan alueelle. Rakennuslupahakemukset perustuvat suunnitelmaan, missä alueelle sijoitetaan yhteensä 21 tuulivoimalaa.

Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on 240 metriä. Kokonaiskorkeus merenpinnasta ei ylitä tasoa 408,5 metriä. Rakennuslupahakemuksista kuullaan naapureita MRL 133 §:n ja MRA 65 §:n mukaisesti.

Rakennuslupahakemusten suunnitelma-asiakirjat ovat nähtävillä Lestijärven kunnan ilmoitustaululla ylläolevasta linkistä klikaten ja kunnan virastolla 21.01.2019-04.02.2019 välisenä aikana.

Lausunnot tulee toimittaa osoitteeseen
Lestijärven kunta / Tekninen lautakunta, Lestintie 39, 69440 Lestijärvi tai sähköpostitse lestijarven.kunta@lestijarvi.fi 5.2.2019 mennessä.

Lisätietoja antavat:
Lestijärven kunta, Lestintie 39, 69440 Lestijärvi

Jari Kangasvieri, vt rakennustarkastaja
puh 044 0668702, rakennustarkastaja@lestijarvi.fi

Kosolankankaan tuulipuisto Oy
c/o YIT Rakennus Oy, Panuntie 11, 00621 Helsinki

Lauri Alanen, puh. 050 3793578, lauri.alanen@yit.fi

Konsultti: FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy
Hallituskatu 13 – 17 D, 90100 OULU

Kai Tolonen, pääsuunnittelija, Pohjois-Suomen aluepäällikkö
Arkkitehti SAFA, LuK, puh. 044 771 8419, kai.tolonen@fcg.fi