Kuntavaalit 2021

Sunnuntaina 13.6.2021 toimitettavien kuntavaalien johdosta ilmoitetaan seuraavaa:

Mikäli äänioikeutetulla ei ole äänestyksessä tarvittavaa henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, poliisi myöntää hänelle maksutta väliaikaisen henkilökortin kuntavaa-leissa äänestämistä varten. Henkilökorttia varten äänioikeutetun tulee hankkia passivalokuva, joka annetaan poliisilaitoksella henkilökorttia haettaessa.

Valtuutettujen lukumäärä
Kunnallisvaaleissa valitaan Lestijärven kuntaan 15 valtuutettua 01.08.2021 alkavaksi nelivuotiskaudeksi.

Valitsijayhdistyksen perustajajäsenten vähimmäismäärä
Lestijärven kunnassa vähintään kolme äänioikeutettua kuntalaista voi perustaa valitsijayhdistyksen, jolla on oikeus asettaa ehdokas valtuutetuksi ja saada nimensä julkaistuksi ehdokaslistojen yhdistelmässä.

Asiakirjojen toimittaminen keskusvaalilautakunnalle
Hakemukset puolueen ja valitsijayhdistyksen ehdokaslistan julkaisemisesta sekä ilmoitukset vaaliliitosta tai yhteislistasta on toimitettava keskusvaalilautakunnalle viimeistään toukokuun 4. päivänä ennen kello 16.00. Asiakirjat vastaanottaa keskusvaalilautakunnan sihteeri Susanna Tuikka tai hänen poissa ollessa Seija Ring. Postiosoite on Lestintie 39, 69440 Lestijärvi. Puhelinnumero on 06-8889111. Myös muut vaalilain tarkoittamat keskusvaalilautakunnalle tarkoitetut asiakirjat on jätettävä em. henkilölle samaan paikkaan 4.5.2021 klo 16.00 mennessä.

Ennakkoäänestys
Ennakkoäänestys toimitetaan 26.5.2021 - 8.6.2021 seuraavassa paikassa:

Lestijärven kunnanvirasto, Lestintie 39, 69440 Lestijärvi, avoinna ma-pe klo 09.00 - 15.30, la-su klo 10.00-16.00. Ennakkoäänestyspaikkaan pääsee pyörätuolilla.

Kotiäänestys
Kotiäänestys toimitetaan 26.5.2021 - 8.6.2021. Kotona äänestämään on oikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua ja toimia on vaikean vamman tai pitkäaikaisen sairauden vuoksi siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse ennakkoäänestys- eikä äänestyspaikalle ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Kotiäänestykseen oikeutetun henkilön omaishoitaja voi äänestää kotiäänestyksessä samalla kertaa kuin hoidettava (Laki vaalilain muuttamisesta 431/2010). Omaishoitaja saa äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, jos seuraavat edellytykset täyttyvät: omaishoitaja on tehnyt kunnan (Soite) kanssa omaishoitosopimuksen, asuu samassa taloudessa kuin hoidettavansa ja on äänioikeutettu samassa kunnassa kuin hän. Kotiäänestykseen ilmoittaudutaan joko puhelimitse tai kirjallisesti keskusvaalilautakunnan sihteeri Susanna tuikalle tai kirjanpitäjä Seija Ringelle, osoite Lestintie 39, 69440 Lestijärvi, puhelin 06-8889111, viimeistään tiistaina 25.5.2021 klo 16.00 mennessä.

Vaalitoimitus
Vaalitoimitus on 13.6.2021 klo 9.00-20.00 seuraavasti:

Äänestysalue Lestijärvi
Äänestyspaikka Kunnanvirasto

Lestijärvellä 25.3.2021 LESTIJÄRVEN KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Keskusvaalilautakunta

- Kuntavaalien 2021 tulos

- Pöytäkirja 16.06.2021

- Pöytäkirja 14.06.2021

- Pöytäkirja 13.06.2021

- Pöytäkirja 11.06.2021

- Pöytäkirja 08.06.2021

- Pöytäkirja 03.06.2021

- Pöytäkirja 14.05.2021

    Ehdokaslistojen yhdistelmä

- Pöytäkirja 10.05.2021

- Pöytäkirja 25.03.2021

- Pöytäkirja 18.01.2021

Linkit:

- Kuntavaalit