Kuluttajapalvelu, kuluttajaneuvonta ja velkaneuvonta

Kuluttajaneuvonta on siirtynyt kunnilta valtakunnalliseksi palveluksi, jota hoitdetaan keskitetysti osoitteesta www.kuluttjaneuvonta.fi. Palvelua ohjaa Kuluttajavirasto ja kuluttajaneuvonnan toimipisteet sijaitsevat maistraateissa.

Kuluttajaneuvot päivystävät numerossa 0718 731 901.

Tietoa kuluttajakaupan säännöistä, menettelytapaohjeista, valitusmalleja, ajankohtaisia tiedotteita ja tarkempaa tietoa neuvontapalvelusta löytyy verkkopalvelusta www.kuluttajaneuvonta.fi


Hyödyllisiä linkkejä:
http://www.kuluttajavirasto.fi

TALOUS- JA VELKANEUVONTA
Talous- ja velkaneuvoja Kaustisella
puh. 040 8697 733