Elinkeinojen tukeminen Lestijärvellä 2016

Määrärahan jaon perusteena olevat seikat:
Kaikissa tukimuodoissa yrittäjän tai yrittäjäksi aikovan tulee olla lestijärveläisen. Kunnan elinkeinotueksi lasketaan myös valtion, Pirityiset r.y:n tai EU-projektien kautta saatava tuki. Tukea myöntää maaseutuasiamies ja hänen sijaisenaan kunnanjohtaja. Tukea haetaan vapaamuotoisella kirjallisella hakemuksella, johon liitetään mukaan jäljennös maksetuista laskuista. Tuki jaetaan vuosittain määrärahojen puitteissa hakemusjärjestyksessä.

Aloittavan yrityksen avustus

Aloittavan, uuden yrityksen perustamisen edellytysten selvittämiseen tai yrityksen perustamiseen liittyviin kustannuksiin avustusta 50 % yrittäjän maksettavaksi jäävistä kustannuksista enintään 510 euroa. Tuesta enintään 170 euroa voidaan myöntää matkakustannuksiin. Yrittäjäksi aikovan on etukäteen sovittava asiasta tukea myöntävän viranomaisen kanssa.

Työllistämistuki yrityksille

Työttömän, vähintään 17-vuotiaan lestijärveläisen työllistämiseen kokopäiväisesti 100 euroa/kk sillä edelly- tyksellä, ettei kunnan tuki vähennä työvoimahallinnon tai muuta julkista kautta myönnettävää avustusta. Tuki myönnetään enintään 12 kk ajalle tai työttömän lestijärveläisen oppisopimusajalle.