Elinkeinopalvelut

Lestijärvellä yritysneuvonnasta vastaa Kaustisen seutukunnan yrityspalvelu. Varsinaista toimistopäivää ei ole Lestijärvellä ja siksi tapaaminen kannattaa sopia etukäteen puhelimitse tai sähköpostitse. Työhuone sijaitsee Lestijärven Liiketalon yläkerrassa seutukunnan tiloissa. Neuvojan käytössä on myös kannettava tietokone, joka mahdollistaa työskentelyn myös yrityksessä.

Yritysneuvojaan voivat ottaa yhteyttä mm. alueella toimivat yrittäjät, alueelle tulevat tai yritystoimintaa suunnittelevat yrittäjät sekä maatalouden liitännäiselinkeinojen harjoittajat tai sen suunnittelijat.

Yritysneuvoja toimii kaikissa yritystoimintaan liittyvissä asioissa, esim. yrityksen perustamisasiakirjat, lupa-asiat, yrityksen rahoitusneuvonta ja -hakemukset, yrityksen kehittäminen, koulutus, työvoimakysymykset, ohjaus eri yritysneuvontapalveluiden käyttöön.

Yritysneuvoja tekee tiivistä yhteistyötä rahoittajien, eri asiantuntijatahojen ja seutukunnassa meneillään olevien elinkeinoelämään liittyvien hankkeiden kanssa.

Yritysneuvoja tietää alueella olevista yrityksistä ja vapaista teollisuus- ja liiketiloista.

Yritysneuvoja Erkki Laide, puh. 044 561 2154
Yrityskehittäjä Jarmo Finnilä, puh. 050 337 3538