Ajankohtaista


Yritysten koronatukien hakuajat päättymässä - nyt on aika hakea!

Kuntien myöntämän yksinyrittäjän tuen hakuaika päättyy 30.9.2020, ja Valtionkonttorilta haettavan kustannustuen 31.8.2020.

Kunnat voivat myöntää yksinyrittäjälle 2000 euron suuruisen avustuksen, jos yksinyrittäjän taloudellinen tilanne ja liikevaihto ovat heikentyneet koronaepidemian seurauksena. Taloudellisen tilanteen tulkitaan heikentyneen, jos yrityksen myyntituotot ja myyntisaatavat 16.3.2020 jälkeen ovat laskeneet yli 30 prosenttia kulujen pysyttyä lähes samalla tasolla.

Kaustisen seutukunnan jäsenkunnissa, Kaustisella, Vetelissä, Toholammilla, Halsualla ja Lestijärvellä, tukirahoitusta on varattu 291 yksinyrittäjälle. Tähän mennessä tukea on hakenut 115 yksinyrittäjää. Yksinyrittäjille varatusta tukirahoituksesta on siis alueella jäljellä vielä reilusti yli puolet.

-Hakemuksia tuli keväällä runsaastikin, mutta kesällä hakemusten määrä on vähentynyt. Tehtyjen hakemusten määrä vaihtelee jonkin verran kunnittain, mutta jokaisen kunnan osalta varattua tukirahoitusta on vielä runsaasti jäljellä. Tuen hakuaika päättyy 30.9.2020, joten kehottaisin kaikkia niitä yksinyrittäjiä, joiden toimintaa koronaepidemia vaikeuttanut ja joilla tukihakemus on vielä tekemättä, tukea hakemaan. Jos hakemuksen tekeminen tuntuu vaikealta, niin meihin Kaustisen seutukunnan yrityspalveluissa voi olla yhteydessä. Me kyllä autamme hakemuksen laatimisessa, kertoo yrityskehittäjä Jarmo Finnilä Kaustisen seutukunnan yrityspalveluista.

Yrityksillä on myös mahdollisuus hakea Valtionkonttorilta määräaikaista kustannustukea, jolla korvataan yrityksen kiinteitä kustannuksia ja palkkakustannuksia. Kustannustukea maksetaan kahdelta kuukaudelta, eli huhti- ja toukokuulta. Kustannustuen keskeinen yrityskohtainen kriteeri on se, että kustannustukea myönnetään vain niille yrityksille, joiden huhti-toukokuun 2020 keskimääräinen liikevaihto oli vähintään 30 prosenttia pienempi kuin vertailujakson, 1.3.-30.6.2019, keskimääräinen liikevaihto. Lisäksi mainitun vertailujakson liikevaihdon on oltava vähintään 20 000 euroa.

-Kustannustukea on käsityksemme mukaan haettu meidän seudullamme suhteellisen vähän. Nyt on korkea aika tarkistaa, onko yrityksen mahdollista tätä tukea saada. Tuen hakemisessa ei kannata missään nimessä viivytellä.  Me seutukunnassa autamme myös kustannustuen hakemiseen liittyvissä kysymyksissä, sanoo yrityskehittäjä Jarmo Finnilä.

 

Lisätietoja antavat:

Jarmo Finnilä, Kaustisen seutukunta, yrityskehittäjä, p. 050 337 3538  

Erkki Laide, Kaustisen seutukunta, yritysneuvoja, p. 044 561 2154