Ajankohtaista


Teknisen johtajan viran hakuaikaa jatketaan 30.9.2019 saakka

Kelpoisuusvaatimuksena virkaan on vähintään teknillisen oppilaitoksen tai ammattikorkeakoulun insinöörin tutkinto. Lisäksi vaaditaan käytännön kokemusta maa- tai talonrakentamiseen ja vesihuoltotekniikkaan liittyvissä tehtävissä.

Tekninen johtaja on teknisen toimen toimialajohtaja. Hänen tehtäviinsä kuuluvat muun muassa teknisen osaston osastopäällikkönä toimiminen; kunnallisteknisten, tila-, kiinteistö- ja siivouspalveluiden johtaminen ja kehittäminen; kunnan investointiohjelman toteutus sekä oman toimialan talouden ja toiminnan suunnittelusta ja toteutumisesta vastaaminen. Tekninen johtaja toimii teknisen lautakunnan esittelijänä ja hän on kunnan johtoryhmän jäsen.

Arvostamme hyviä johtamis-, viestintä- ja vuorovaikutustaitoja, joustavuutta, kehittämismyönteistä toimintatapaa, käytännön kokemusta projektien läpiviemisestä ja kunnallistekniikan rakentamisesta, julkisista hankinnoista sekä kunnallishallinnosta ja -taloudesta.

Hakemuksen opinto- ja työtodistuksineen voi toimittaa myös osoitteella Lestijärven kunnanhallitus, Lestintie 39, 69440 Lestijärvi tai sähköpostilla lestijarven.kunta@lestijarvi.fi.

Virkaa on haettava 30.9.2019 kello 15 mennessä, jolloin myös postitse saapuneiden hakemusten on oltava perillä, aikaisemmin virkaa hakeneet huomioidaan valintaprosessissa. Vakituinen virka täytetään 1.1.2020 tai sopimuksen mukaan. Palkkaus ja virkasuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaan.

Hakuprosessissa voidaan tarvittaessa käyttää ulkopuolista arvioijaa. Valinnassa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Lisätietoja virasta antaa kunnanjohtaja Esko Ahonen, p. 050 3823 201.