Lestin kunnan vaakuna ja teksti.

Sivistys- ja hyvinvointijohtajan virka

Lestin koulu ja päiväkoti.

 

Haemme sivistys- ja hyvinvointijohtajaa virkasuhteeseen 1.7.2023 alkaen tai sopimuksen mukaan. Virka täytetään aluksi sijaisuutena 30.11.2023 saakka, edellytyksenä ettei nykyinen viranhaltija palaa hoitamaan virkaansa. Muussa tapauksessa virkasuhde jatkuu 1.12.2023 alkaen toistaiseksi voimassa olevana.

Viran sijoituspaikkana on Lestijärven rannalla sijaitseva Lestin uusi hirsikoulu. Saman katon alla toimivat sekä ala- että yläkoulu, joissa on yhteensä noin 70 oppilasta, että 33 paikkainen varhaiskasvatuksen yksikkö.
Sivistys- ja hyvinvointijohtaja vastaa Lestijärven kunnan sivistystoimialan (varhaiskasvatus, esi- ja perusopetus, keskuskeittiö, kirjasto-, kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi) johtamisesta ja kehittämisestä, sekä toimii sivistyslautakunnan esittelijänä ja kunnan johtoryhmän jäsenenä. Virkaan kuuluvat myös esi- ja perusopetuksen rehtorin virkatehtävät.

Sivistys- ja hyvinvointijohtajan viran tehtävien kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (986/1998) 2. luvun 2 §:n (jossa kohta 2, perusopetuksen opettajan kelpoisuus) mukaisesti.
Arvostamme hyviä vuorovaikutustaitoja, johtamiskokemusta, innostavaa ja kehittävää pedagogista johtamisotetta, kunnallishallintoon, henkilöstö- ja talousjohtamiseen ja hanketoimintaan liittyvää kokemusta sekä kykyä hallita laajaa sivistystoimen työnkuvaa.

Palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Viran täytössä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Tehtävään valitun on toimitettava hyväksyttävä todistus terveydentilastaan viimeistään 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista, sekä esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 edellyttämä rikosrekisteriote ennen viran vastaanottamista.
Hakemukseen tulee liittää CV. Kelpoisuuden osoittavat alkuperäiset tutkintotodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä. Viran menestykselliseen hoitamiseen soveltuvien hakijoiden puuttuessa pidätämme oikeuden olla täyttämättä virkaa tällä haulla.

Hakemus tulee osoittaa kunnanhallitukselle 6.6.2023 klo 15.00 mennessä ensisijaisesti sähköpostilla lestijarven.kunta@lestijarvi.fi tai postitse osoitteeseen Lestijärven kunta, Lestintie 39, 69440 Lestijärvi.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Päivi Rautio 040 1591 584