Lestin kunnan vaakuna ja teksti.

Kielten opettajan virka 1.8.2024 alkaen

Lestin koulun piha.

Haemme kielten opettajaa virkasuhteeseen 1.8.2024 alkaen. Viran sijoituspaikkana on Lestijärven rannalla sijaitseva Lestin hirsikoulu. Saman katon alla toimivat sekä ala- että yläkoulu, joissa on yhteensä noin 70 oppilasta.

Tehtävään kuuluu englannin ja ruotsin opetus ala- ja yläkoulussa, sekä mahdolliset kielten valinnaisaineet. Tehtävään valittavalle katsotaan eduksi kokemus kielten opettamisesta ala- ja yläkoulussa. Hakijalta edellytetään hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, hyviä oppilaan kohtaamisen taitoja sekä monipuolista opetettavien aineiden sisällönhallintaa.

Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukaisesti. Mikäli päteviä hakijoita ei ole, virka täytetään määräaikaisena työsuhteena. Palkkaus määräytyy OVTES mukaan (hinnoittelutunnus 4 03 04 00 5). Virkaan valinta on ehdollinen, kunnes virkaan valittu on 30 päivän kuluessa valinnan tiedoksisaannista esittänyt lain 504/2022 mukaisen rikosrekisteriotteen ja hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan. Viran täyttämisessä noudatetaan 6 kk koeaikaa.

Hakemukseen tulee liittää CV. Kelpoisuuden osoittavat alkuperäiset tutkintotodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Hakemus tulee jättää 11.4.2024 klo 15.00 mennessä sähköpostilla rehtori@lestijarvi.fi tai postitse osoitteeseen Lestin koulu, Lestintie 40, 69440 Lestijärvi.

Lisätietoja antaa sivistys- ja hyvinvointijohtaja 044 0540 839