Lestin kunnan vaakuna ja teksti.

Avoinna osa-aikainen ympäristösihteerin viransijaisuus

Lestijärven kunnassa jatketaan hakua

osa-aikaisen (60 %) ympäristösihteerin viransijaisuus ajalle 1.1.2023-4.3.2024

Työajasta 26 % tehdään Halsuan kunnalle, jolle Lestijärvi myy ympäristösihteerin palveluita.

Ympäristösihteerin tehtäviin sisältyy ympäristön tilan seuranta, ympäristönsuojelun ohjaus ja neuvonta, jätehuollon valvonta, ilmansuojelulaissa ja vesilaissa määrätyt tehtävät, meluntorjunta, kemikaalivalvonta, luonnonsuojelun edistäminen, maastoliikennelain mukaiset tehtävät ja ympäristölupien käsittely ja valvonta.

Tehtävien hoito edellyttää monipuolista asiantuntemusta, yhteistyökykyä ja kykyä itsenäiseen päätöksentekoon. Ympäristösihteerin on hallittava oman vastuualueensa lainsäädäntö (esim. ympäristönsuojelu- ja luonnonsuojelulainsäädäntö) ja muut normit sekä osattava soveltaa niitä käytännön tilanteisiin. Lisäksi työssä tarvitaan hyvää suullista ja kirjallista esitystaitoa.

Kelpoisuusvaatimuksina on soveltuva korkeakoulu- tai opistotasoinen tutkinto. Eduksi katsotaan kunnallishallinnon tuntemus.

Palkkaus KVTES:n mukaan. Tehtävään valitun on ennen sen vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Virka täytetään 1.1.2023 tai sopimuksen mukaan.

Tekniselle lautakunnalle osoitetut hakemukset opinto- ja työtodistuksineen sekä palkkatoivomuksineen pyydämme toimittamaan 12.12.2022 klo. 15.00 mennessä osoitteella: Lestijärven kunta, Tekninen lautakunta, Lestintie 39, 69440 Lestijärvi tai janne.pekkarinen@lestijarvi.fi

Ensimmäisellä hakukierroksella lähetetyt hakemukset huomioidaan viransijaisuutta täytettäessä.

Lisätietoja antavat tekninen johtaja Janne Pekkarinen, puh. 040-6126642 tai teknisen lautakunnan puheenjohtaja Jouni Haaponiemi p. 044–2504882