Lestin kunnan vaakuna ja teksti.

Äidinkielen ja kirjallisuuden lehtorin vuorotteluvapaan sijaisuus

 

Haemme peruskoulun äidinkielen ja kirjallisuuden lehtorin vuorotteluvapaan sijaista ajalle
7.8.2023-2.2.2024. Sijaisuus jatkuu lukuvuoden loppuun 1.6.2024 asti.

Toimen sijoituspaikkana on Lestijärven rannalla sijaitseva Lestin uusi hirsikoulu. Saman
katon alla toimivat sekä ala- että yläkoulu, joissa on yhteensä noin 70 oppilasta.
Valinnassa otetaan huomioon kelpoisuus, ammatillinen osaaminen, yhteistyö- ja
vuorovaikutustaidot, joustavuus, oppilaslähtöinen toimintatapa sekä soveltuvuus yläkoulun
työyhteisöön.

Opetustunteja on vähintään opetusvelvollisuuden verran. Tunneista suurin osa on
äidinkielen ja kirjallisuuden tunteja 6.-9. luokille, muita opetustunteja ovat yhteiskuntaopin
tunnit ja opon tunnit 7. ja 8. luokalle, myös 9. luokan opo on mahdollinen. Opetusryhmien
koko on alle 10 oppilasta.

Hakijan on täytettävä vuorotteluvapaan sijaiselle asetetut ehdot, jotka on luettavissa muun
muassa TE-toimiston sivuilta: https://toimistot.te-palvelut.fi/vuorotteluvapaa
Palkkaus määräytyy OVTES mukaan. Kelpoisuusvaatimus on opetustoimen henkilöstön
kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukainen. Kelpoisten hakijoiden
puuttuessa voidaan huomioida myös vailla kelpoisuutta olevat. Hakemukseen tulee liittää
CV. Kelpoisuuden osoittavat alkuperäiset tutkintotodistukset esitetään mahdollisen
haastattelun yhteydessä. Tehtävässä noudatetaan 3 kk koeaikaa.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 edellyttämä rikostaustaote
ennen tehtävän vastaanottamista.

Hakemus tulee jättää 26.3.2023 klo 23.59 mennessä sähköpostilla rehtori@lestijarvi.fi tai
postitse osoitteeseen Lestin koulu, Lestintie 40, 69440 Lestijärvi.
Lisätietoja antaa Sivistys- ja hyvinvointijohtaja Niko Aihio 044 0540 839.

Te-palveluiden avoimet työpaikat