Tarkista ajankohtaiset tiedot, ohjeistukset ja suositukset alueellisesta koronatilanteesta Soiten koronasivustolta 

 

Lestin kunnan vaakuna ja teksti.

27.7.-10.8.2022 Haetaan varhaiskasvatuksen opettajaa Lestin päiväkodille

Lestin koulu ja päiväkoti.

Työpaikka sijaitsee Lestijärven rannalla, uudessa viihtyisässä hirsikoulussa, missä saman katon alla toimii päiväkodin lisäksi sekä ala- että yläkoulu. Päiväkoti toimii läheisesti yhteistyössä koulun kanssa.

Tehtävään haetaan varhaiskasvatuksen kehittämistyöstä kiinnostunutta ammattilaista, jolla on mielellään jo kokemusta alalta. Arvostamme hyviä tiimityöskentelytaitoja ja joustavuutta. Luovuus ja huumorintaju myös auttavat päiväkotityön vaihtelevissa tilanteissa.

Kelpoisuutena varhaiskasvatuksen opettajan tehtävään on vähintään kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy varhaiskasvatuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot tai lastentarhanopettajan tutkinto. Varhaiskasvatuksen opettajan tehtävään kelpoisuuden antaa myös sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, johon sisältyvät varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneet vähintään 60 opintopisteen laajuiset opinnot tai sosionomin tutkinto, jota on täydennetty edellä mainituilla opinnoilla. Tarvittaessa otamme huomioon myös varhaiskasvatuksen lastenhoitajat, jos pätevät hakijat puuttuvat, jolloin toimi on määräaikainen.

Palkkaus on OVTES:n mukainen. Vakinaiseen toimeen valitun on esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) 3 §:n mukainen rikosrekisteriote. Toimen täytössä noudatetaan 6 kk koeaikaa.

  • Palkkaus: Kiinteä palkka
  • Työ alkaa: Mahdollisimman pian
  • Työaika: kokoaikatyö
  • Työn kesto: yli 12 kuukautta
  • Haku päättyy: 10.08.2022 klo 15:00
Hakemus tulee jättää 10.08.2022 klo 15.00 mennessä sähköpostilla rehtori@lestijarvi.fi tai postitse osoitteeseen Lestin päiväkoti, Lestintie 40, 69440 Lestijärvi.
Lisätietoja antaa sivistys- ja hyvinvointijohtaja Niko Aihio 044 0540 839 tai päiväkodinjohtaja Maria Tofferi (1.8.2022 alkaen) 050 537 0089

Yhteystiedot

Sähköposti: rehtori@lestijarvi.fi
Puhelin: +358440540839
Työpaikan osoite: Lestintie 40, 69440 LESTIJÄRVI