Tarkista ajankohtaiset tiedot, ohjeistukset ja suositukset alueellisesta koronatilanteesta Soiten koronasivustolta 

 

Lestin kunnan vaakuna ja teksti.

15.11.-13.12.2022 Vaasan hallinto-oikeus

Vaasan hallinto-oikeuden päätös 1269/2022. Muutoksenhakija Pentti Untisen valitus Lestijärven kunnanvaltuuston päätöksestä 12.8.2021 § 58.

VHaO päätös 11_11_2022 dnro 21099_2021