Tarkista ajankohtaiset tiedot, ohjeistukset ja suositukset alueellisesta koronatilanteesta Soiten koronasivustolta 

 

Lestin kunnan vaakuna ja teksti.

12.12.-26.12.2022 Ranta-asemakaavan muutos

KUULUTUS

Ranta-asemakaavan muutos, kortteli 168 – Vireilletulo ja valmisteluvaiheen kuuleminen

Lestijärven ranta-asemakaavan korttelin 168 tontin 2 muutos on tullut vireille kunnanhallituksen päätöksellä 7.12.2022 § 215.

Kaavamuutosalue on kooltaan n. 0,2 ha ja se sijaitsee Lestijärven Vasikkasaaressa, saaren etelärannalla (Kortteli 168 tontti 2). Muutoksen tavoitteena on osoittaa voimassa olevassa ranta-asemakaavassa osoitettu tontti 2 kiinteistöjaotuksen mukaisesti kahdeksi tontiksi.

Samalla Kunnanhallitus on päättänyt ranta-asemakaavamuutoksen asettamisesta esille valmisteluvaiheen kuulemista varten MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti.

Ranta-asemakaavan luonnosasiakirjat pidetään valmisteluvaiheen kuulemista varten nähtävillä 12.12–26.12.2022 välisen ajan (14 vrk, vaikutuksiltaan vähäinen kaava) Lestijärven kunnanviraston asiakaspalvelussa (käyntiosoite Lestintie 39) viraston aukioloaikoina sekä kunnan internet-sivuilla osoitteessa www.lestijarvi.fi.

Osalliset voivat esittää mielipiteensä kirjallisesti 26.12.2022 mennessä Lestijärven kunnanhallitukselle osoitteella: Lestijärven kunta, kunnanhallitus, Lestintie 39, 69440 Lestijärvi tai sähköpostilla osoitteeseen: lestijarvi.kunta@lestijarvi.fi

Lisätietoja antavat:

Lestijärven kunta, rakennustarkastaja Juha Timo puh. 0440 668 702, rakennustarkastaja@lestijarvi.fi

Plandea Oy, Lotta Märsylä puh. 050 576 4555, lotta.marsyla@plandea.fi

Lestijärven kunta 7.12.2022

Lestijarvi_K168_kaavaselostus – Lestijarvi_K168_kaavaselostus_16112022

Lestijarvi_K168_luonnos_16112022