Tarkista ajankohtaiset tiedot, ohjeistukset ja suositukset alueellisesta koronatilanteesta Soiten koronasivustolta 

 

Lestin kunnan vaakuna ja teksti.

Kissankellon ryhmäperhepäiväkoti ja päiväkoti

Lestin päiväkoti sijaitsee kauniilla paikalla Lestijärven rannalla uudessa koulukeskuksessa. Tiloissamme toimii 8 -paikkainen ryhmäperhepäiväkoti ja 14 -paikkainen päiväkoti. Lestin päiväkoti on avoinna pääsääntöisesti klo 7- 16.30. Varhaiskasvatusta järjestetään joko koko- tai osapäivähoitona sekä vuorohoitona iltaisin, öisin ja viikonloppuisin. Myös tilapäistä hoitoa on tarjolla.

Ryhmäperhepäiväkoti on tarkoitettu 0-3 -vuotiaille lapsille. Lapsiryhmässä työskentelee perhepäivähoitaja ja varhaiskasvatuksen lastenhoitaja.

Päiväkoti on tarkoitettu 3-5 – vuotiaille lapsille. Päiväkodissa työskentelee päivähoidon ohjaaja, varhaiskasvatuksen opettaja ja varhaiskasvatuksen lastenhoitaja. Päiväkodissa järjestetään täydentävää varhaiskasvatusta esiopetusikäisille eli ns. aamu- ja iltapäivähoitoa.

Varhaiskasvatuksen tiloissa on ajanmukainen ja oppimista tukeva toimintaympäristö. Päiväkodin tilojen lisäksi varhaiskasvatuksen on mahdollista käyttää koulun tiloja, esim. liikuntasalia ja kotitalousluokkaa. Koulukeskuksen uusien sisä- ja ulkotilojen lisäksi hyödynnämme lähiympäristöä pienien retkien muodossa kirjastoon, metsään, rantaan ja museolle. Toimimme kestävän kehityksen periaatteita noudattaen. Annamme mahdollisuuden leikkiin ja olemme läsnä lasta varten.

Lestijärven varhaiskasvatukseen laaditaan syksyllä 2021 uusi paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma toimintaympäristön muuttuessa väistötiloista uusiin varhaiskasvatuksen tiloihin.

Tavoitteenamme on tarjota hyvää ja laadukasta varhaiskasvatusta, jossa lapsen etu on keskiössä.