Lestin kunnan vaakuna ja teksti.

Tietoa kunnan vesilaitoksesta, hinnastosta, yhteystiedot kaivojen tyhjennyksiin ja linkki vesilaitoksen sivulle

Valkeisjärvi.

Lestijärven kunnan vesilaitos

Vesilaitos toimittaa vettä pääosalle Lestijärven kunnan kiinteistöistä. Toiminta-alue kattaa Kangasvieren-Kirkonkylän-Änäkkälän melko yhtenäisen keskus- sekä kyläasutusalueen sekä Lestijärven ympärillä olevan loma- ja haja-asutuksen noin 100 metrin etäisyydelle runkovesilinjasta. 

Laitoksella on kolme vedenottamoa, jotka sijaitsevat Parannankankaan ja Palokankaan pohjavesialueilla. Kaikki toimitettava vesi on pohjavettä. 

Hinnasto

Vesitaksat ja liittymismaksut

Tietoa Lestijärven kunnan vesilaitoksesta, hinnastosta, vedestä ja analyysitodistuksista löydät osoitteesta: https://lestijarvi.fi/asuminen-ja-ymparisto/lestijarven-kunnan-vesilaitos/

Kaivojen tyhjennyksen hoitavat yksityiset yrittäjät

Yhteystiedot

Niko Kumpulainen

0442653990

Tommi Lappi

0505847511