Lestin kunnan vaakuna ja teksti.

Sivistys- ja hyvinvointijohtajan virka

Lestijärven kunnassa julistetaan haettavaksi sivistys- ja hyvinvointijohtajan virka. Sivistys- ja hyvinvointijohtaja on sivistystoimen toimialajohtaja, jonka vastuualueeseen kuuluu varhaiskasvatus, esi- ja perusopetus, kirjasto- ja kulttuuritoimi, nuoriso-, liikunta- ja vapaa-aikatoimi sekä HYTE-toiminta.

 

Sivistys- ja hyvinvointijohtaja toimii sivistys- ja hyvinvointilautakunnan esittelijänä ja hän on kunnan johtoryhmän jäsen. Sivistys- ja hyvinvointijohtajalla on suoria alaisia n. 20.

Sivistys- ja hyvinvointijohtajan työajasta 60 % on perusopetuksen rehtorin tehtävää (OVTES 40301202), 35 % sivistys- ja hyvinvointijohtajan tehtävää (KVTTES 999999) ja 5 % kirjastotoimen johtajan tehtävää (KVTES 02KIR020).

 

Viran kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 luvun 2 mukaisesti. Asetuksen mukaan rehtorin virkaan on kelpoinen henkilö, jolla on ylempi korkeakoulututkinto, asianomaisen koulutusmuodon opettajan kelpoisuus, riittävä työkokemus opettajan tehtävistä sekä opetushallituksen hyväksymien perusteiden mukainen opetushallinnon tutkinto, 15 opintoviikon (tai 25 opintopisteen) laajuiset yliopiston järjestämät opetushallinnon opinnot tai muulla tavalla hankittu riittävä opetushallinnon tuntemus.

Lisäksi hakijalla tulee olla kokemusta koulun hallinnosta, oppilashuollosta ja kolmiportaisen tuen käytännöistä. Sivistys- ja hyvinvointijohtajan virkaan valitulta edellytetään myös esihenkilökokemusta ja kunnan hallinnon ja talouden tuntemusta.

Arvostamme hyviä vuorovaikutus ja yhteistyötaitoja, oma-aloitteisuutta, organisointikykyä, hankeosaamista sekä innostunutta ja innovatiivista työotetta.

 

Virassa noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Ennen viran vastaanottamista valitun tulee esittää rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentin mukainen rikosrekisteriote ja hyväksyttävä todistus terveydentilastaan 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksi saannista.

 

Kunnanhallitukselle osoitetut hakemukset opinto- ja työtodistuksineen sekä palkkatoiveineen tulee lähettää Lestijärven kuntaan osoitteeseen Lestintie 39, 69440 Lestijärvi tai sähköpostilla lestijarven.kunta@lestijarvi.fi

Hakuaika virkaan päättyy 12.1.2024 klo. 15.00

 

Lisätietoja antaa vs. kunnanjohtaja Susanna Tuikka p. 040-6841195