Lestin kunnan vaakuna ja teksti.

Lannan levityksestä 31.10. jälkeen sekä kuivalannan aumauksesta ilmoitettava kuntaan

Lehmä laitumella.

Viimeinen lannan ja orgaanisten lannoitevalmisteiden levityspäivä on 31.10. Mikäli poikkeuksellisista sääolosuhteista johtuen lantaa levitetään vielä marraskuussa, tulee kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle tehdä siitä ilmoitus 31.10. mennessä (lomaketunnus 6027). Lantaa ei kuitenkaan saa levittää lumipeitteiseen, routaantuneeseen tai veden kyllästämään maahan.

Jos aumassa varastoidaan kuivalantaa, tulee siitä tehdä ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle 14 vuorokautta ennen varastoinnin aloittamista (lomaketunnus 6029). Aumavarastointi on kielletty pohjavesialueella ja tulvanalaisella alueella. Auma on sijoitettava kantavalle peltoalueelle ja kaltevalla pellolla lähelle pellon yläreunaa. Aumaa ei saa sijoittaa alle 100 metrin etäisyydelle vesistöstä, valtaojasta tai talousvesikaivosta eikä alle viiden metrin etäisyydelle ojasta. Auman pohjalle on levitettävä vähintään 20 cm nestettä sitova kerros ja auma on peitettävä.

Lomakkeita löytyy muun muassa ympäristöhallinnon verkkopalveluista.

https://www.ymparisto.fi/fi

Ensisijaisesti lomake täytetään sähköisesti ja lähetetään sähköpostitse mirva.vilppola@lestijarvi.fi. Lomakkeen voi myös tulostaa ja täyttää sekä palauttaa kunnanvirastolle. Tarvittaessa lomakkeita voi hakea kunnanvirastosta ympäristösihteeriltä.

Lisätietoja: ympäristösihteeri puh. 0401908652, mirva.vilppola@lestijarvi.fi