Lestin kunnan vaakuna ja teksti.

Kutsu maanomistajatilaisuuteen 9.11.2023 klo 18.00 alkaen

Panorama järvestä.

Lestijärven kunnalla on käynnissä ”Lestijärven Järvikartta” -niminen esiselvityshanke, jonka tavoitteena on selvittää eri vesiensuojeluvaihtoehtojen soveltamismahdollisuuksia järven valuma-alueella. Valittujen toimenpiteiden perusteella käynnistetään Lestijärven kunnostukseen tähtäävä hankejatkumo, jonka tavoitteena on Lestijärven vedenlaadun turvaaminen pitkällä aikajänteellä ja veden laadun parantaminen.

Aikaisempien tutkimusten perusteella metsätaloudella on todettu olevan merkittävä rooli järven ulkoisen kuormituksen muodostumisessa. Tämän perusteella hankkeessa on päädytty asettamaan etusijalle sellaisiin toimenpiteisiin kohdistuvat suunnitelmat, joilla voidaan vaikuttaa erityisesti metsätalouden kuormituspotentiaalin vähentämiseen. Näitä ovat muun muassa erilaiset valunnansäätöön liittyvät menetelmät.

Kutsumme erityisesti Lehtosenjoen ja Pappilanjoen valuma-alueiden maanomistajat yhteiseen keskustelutilaisuuteen, joka järjestetään torstaina 9.11.2023 klo 18:00 alkaen koulukeskuksen oppimistorilla osoitteessa Lestintie 40, Lestijärvi.

Tilaisuudessa esitellään metsäojitusten valunnan säätöön liittyviä menetelmiä ja keskustellaan maanomistajien näkemyksistä sekä halukkuudesta osallistua uusien vesiensuojeluhankkeiden suunnitteluun ja toteutukseen.

Niille maanomistajille, jotka eivät voi osallistua tilaisuuteen paikan päällä, tarjotaan mahdollisuus osallistumiseen Teams-yhteydellä. Linkki tilaisuuteen toimitetaan myöhemmin. Ilmoittautumiset tilaisuuteen sähköpostitse kalle@tuuliruusu.fi.

 

Lämpimästi tervetuloa kuulemaan lisää yhteisen Lestijärvemme tulevaisuudesta

Lestijärven kunta