Lestin kunnan vaakuna ja teksti.

Kunnan palvelut palaavat normaaliin 14.3.2022 alkaen

Coronavirus 3D illustration by CDC

Äkillinen, Lestijärvellä laajalti levinnyt koronarypäs on saatu hallintaan ja Lestijärven kunnan palvelut palaavat normaaliin 14.3.2022 alkaen.

Koulu

Koulun tilat avataan ulkopuolisille käyttäjille jälleen 14.3.2022. Tapaamiset ja tapahtumat koulun tiloissa ovat sallittu. Tilaisuuksien järjestäjät vastaavat itse tilaisuuksien varotoimista ja osallistujamäärästä.

Opetus koulussa jatkuu lähiopetuksena. Koulussa on voimassa vahva maskisuositus. Opettajat käyttävät maskia. Koulun iltapäivätoiminta, kerhot ja harrastusryhmät jatkuvat normaalisti 14.3.2022 alkaen.

Päiväkoti

Päiväkoti avataan ulkopuolisille käyttäjille jälleen 14.3.2022.

Päiväkodin toiminta jatkuu normaalisti. Lasta päiväkotiin tuovalle tai hakevalle aikuiselle suositellaan vahvasti kasvomaskin käyttöä. Päiväkodin henkilökunta käyttää kasvomaskia.

Nuorisotilat

Nuorisotilojen toiminta jatkuu normaalisti 14.3.2022 alkaen. Nuopparilla on voimassa vahva maskisuositus. Myös käsihygieniasta ja turvaväleistä tulee huolehtia.

Kirjasto

Kirjasto on auki normaalisti. Kirjastossa on voimassa vahva maskisuositus.

Kuntosalit ja liikuntasali

Molemmat kuntosalit ja liikuntasali avataan 14.3.2022 alkaen. Käytä maskia ja käsidesiä, pidä turvaväli. Pyyhi käyttämäsi laitteet ja välineet desinfiointiliinalla.

Kunnantalo

Kunnantalo avataan ulkopuolisille virka-aikana 14.3.2022 alkaen. Voimassa vahva maskisuositus. Kokoontumisrajoituksen mukaisia kokouksia voidaan pitää kunnantalolla. Tilaisuuksien järjestäjät vastaavat itse tilaisuuksien varotoimista ja osallistujamäärästä.

Kansalaisopisto

Kansalaisopisto tiedottaa suosituksista suoraan opiskelijoita.

Aluehallintoviraston määräämät rajoitukset alueelle

Alueella ei ole Aluehallintoviraston määräämiä rajoituksia. Lisätietoa ja vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin AVI:n verkkosivuilla.

Alueellisen COVID-19 viranomaisryhmän suositukset

Tilaisuuksien järjestäjät vastaavat itse tilaisuuksien varotoimista ja osallistujamäärästä.

Suositukset yksityistilaisuuksiin ja harrastustoimintaan:

 • Alueellinen COVID-19 viranomaisryhmä korostaa turvavälien ja hygieniaohjeistuksen noudattamisen tärkeyttä kaikissa kokoontumisissa sekä harrastustoiminnassa.
 • Tilaisuudet on syytä pitää mahdollisimman pienimuotoisina ja mikäli mahdollista porrastaa osallistujien osallistumista. Vieraiden saapumis- ja lähtöajoista voi pitää esimerkiksi vieraskirjaa, jotta mahdollisessa altistumistilanteessa altistuneet pystytään jäljittämään.
 • Yksityistilaisuuksissa ja harrastustoiminnassa on kiinnitettävä erityistä huomiota koronaohjeistuksiin ja hygieniaohjeisiin. Edelleen on suositeltavaa noudattaa riittäviä turvavälejä. Tilaisuudet on järjestettävä turvaohjeita noudattaen. Linkki: Ohjeet tapahtumajärjestäjille Soiten alueella
 • Alueella on voimassa maskisuositus, joka koskee myös yksityistilaisuuksia ja harrastustoimintaa
 • Tilaisuuksiin ja harrastustoimintaan osallistutaan vain ehdottomasti terveinä.
 • Erityistä varovaisuutta suositellaan noudatettavaksi iän tai perussairauden vuoksi riskiryhmään kuuluville sekä rokottamattomille.
 • Harrastustoiminnassa suositellaan noudatettavaksi seuraavia ohjeita

Soiten alueella on voimassa laaja kasvomaskisuositus. Kasvomaskin käyttöä suositellaan kaikille, myös rokotuksen saaneille, yli 12-vuotiaille:

 • julkisilla paikoilla/tiloissa, kuten kaupoissa ja muissa kodin ulkopuolisissa paikoissa
 • alueen alakouluissa viidennestä luokasta eteenpäin
 • alueen yläkouluissa (7-9. luokkalaiset)
 • alueen toisen asteen oppilaitoksissa (ammattikoulut ja lukiot) sekä korkeakouluissa ja yliopistoissa
 • julkisessa liikenteessä, koulukuljetuksissa sekä riskiryhmäläisten kyydityksissä
 • asioitaessa sosiaali- ja terveydenhuollon toimipisteissä
 • koronatestiin hakeutuessa
 • riskimaasta Suomeen palattaessa
 • Kasvomaskia suositellaan käytettävän myös muissa tilanteissa niin sisä- kuin ulkotiloissa, jos turvavälien pitäminen on mahdotonta.

Lisätietoa:

AVI korona: https://avi.fi/korona

AVI usein kysyttyä: https://avi.fi/usein-kysyttya-koronaviruksesta

Soiten määräykset ja suositukset: https://korona.soite.fi/suositukset/

Koronatilanne kunnittain: https://www.koronatilastot.fi/fi/kunnat/