Lestin kunnan vaakuna ja teksti.

Koronan vaikutukset kunnan palveluihin 13.3.2022 asti

Coronavirus 3D illustration by CDC

Tiloihin ja toimintoihin voi osallistua vain terveenä. Pidä turvaväliä, muista käsidesi, käytä kasvomaskia suosituksen mukaan. Koronavirus on turvallisinta kohdata täyden rokotesarjan saaneena.

Rajoituksia on kiristetty koronatartuntojen määrän nopean nousun ja henkilöstöresurssipulan vuoksi sekä henkilöstön turvaamiseksi.

Koulu

Koulun tilat on suljettu ulkopuolisilta käyttäjiltä 13.3.2022 asti.

Opetus koulussa jatkuu lähiopetuksena. Koulussa on voimassa vahva maskisuositus. Opettajat käyttävät maskia. Koulun iltapäivätoiminta, kerhot ja harrastusryhmät on peruttu toistaiseksi. Kaikki koululle sovitut tapaamiset ja tapahtumat joko perutaan tai siirretään toisiin tiloihin.

Päiväkoti

Päiväkoti on suljettu ulkopuolisilta 13.3.2022 asti.

Päiväkodin toiminta jatkuu normaalisti. Lasta päiväkotiin tuovalle tai hakevalle aikuiselle suositellaan vahvasti kasvomaskin käyttöä. Päiväkodin henkilökunta käyttää kasvomaskia.

Nuorisotilat

Nuorisotilojen toiminta on peruutettu 13.3.2022 asti.

Kirjasto

Kirjasto on auki normaalisti. Kirjastossa on voimassa vahva maskisuositus. Vältä tarpeetonta oleskelua kirjaston tiloissa.

Kuntosalit ja liikuntasali

Molemmat kuntosalit suljetaan 13.3.2022 asti.

Kunnantalo

Kunnantalo on suljettu ulkopuolisilta virka-aikana. Asiointi pyydetään tekemään puhelimitse tai sähköpostin välityksellä. Yhteystiedot: lestijarvi.fi/ota-yhteytta. Välttämättömissä tapauksissa kunnantalolle pääsee asioimaan ovikelloa soittamalla. Voimassa vahva maskisuositus.

Kokoontumisrajoituksen mukaisia kokouksia voidaan pitää kunnantalolla.

Kansalaisopisto

Kansalaisopisto tiedottaa suosituksista suoraan opiskelijoita.

Ohjeet seuroille ja tilojen vuokraajille

Kunnan tilojen vuokraajat, seurat, ryhmien järjestäjät ym. ovat velvoitettuja huolehtimaan AVIn antamien ohjeiden noudattamisesta. Toiminta tulee suunnitella siten, että lähikontakteja voidaan välttää ja terveysturvallisuutta lisätä. Pyydettäessä on esitettävä kirjallinen suunnitelma.

Aluehallintoviraston määräämät rajoitukset alueelle

Alueella ei ole Aluehallintoviraston määräämiä rajoituksia. Lisätietoa ja vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin AVI:n verkkosivuilla.

Alueellisen COVID-19 viranomaisryhmän suositukset

Tilaisuuksien järjestäjät vastaavat itse tilaisuuksien varotoimista ja osallistujamäärästä.

Suositukset yksityistilaisuuksiin ja harrastustoimintaan:

 • Alueellinen COVID-19 viranomaisryhmä korostaa turvavälien ja hygieniaohjeistuksen noudattamisen tärkeyttä kaikissa kokoontumisissa sekä harrastustoiminnassa.
 • Tilaisuudet on syytä pitää mahdollisimman pienimuotoisina ja mikäli mahdollista porrastaa osallistujien osallistumista. Vieraiden saapumis- ja lähtöajoista voi pitää esimerkiksi vieraskirjaa, jotta mahdollisessa altistumistilanteessa altistuneet pystytään jäljittämään.
 • Yksityistilaisuuksissa ja harrastustoiminnassa on kiinnitettävä erityistä huomiota koronaohjeistuksiin ja hygieniaohjeisiin. Edelleen on suositeltavaa noudattaa riittäviä turvavälejä. Tilaisuudet on järjestettävä turvaohjeita noudattaen. Linkki: Ohjeet tapahtumajärjestäjille Soiten alueella
 • Alueella on voimassa maskisuositus, joka koskee myös yksityistilaisuuksia ja harrastustoimintaa
 • Tilaisuuksiin ja harrastustoimintaan osallistutaan vain ehdottomasti terveinä.
 • Erityistä varovaisuutta suositellaan noudatettavaksi iän tai perussairauden vuoksi riskiryhmään kuuluville sekä rokottamattomille.
 • Harrastustoiminnassa suositellaan noudatettavaksi seuraavia ohjeita

Soiten alueella on voimassa laaja kasvomaskisuositus. Kasvomaskin käyttöä suositellaan kaikille, myös rokotuksen saaneille, yli 12-vuotiaille:

 • julkisilla paikoilla/tiloissa, kuten kaupoissa ja muissa kodin ulkopuolisissa paikoissa
 • alueen alakouluissa viidennestä luokasta eteenpäin
 • alueen yläkouluissa (7-9. luokkalaiset)
 • alueen toisen asteen oppilaitoksissa (ammattikoulut ja lukiot) sekä korkeakouluissa ja yliopistoissa
 • julkisessa liikenteessä, koulukuljetuksissa sekä riskiryhmäläisten kyydityksissä
 • asioitaessa sosiaali- ja terveydenhuollon toimipisteissä
 • koronatestiin hakeutuessa
 • riskimaasta Suomeen palattaessa
 • Kasvomaskia suositellaan käytettävän myös muissa tilanteissa niin sisä- kuin ulkotiloissa, jos turvavälien pitäminen on mahdotonta.

Lisätietoa:

AVI korona: https://avi.fi/korona

AVIn tiedote: https://avi.fi/tiedote/-/tiedote/69930279

Soiten määräykset ja suositukset: https://korona.soite.fi/suositukset/

Koronatilanne kunnittain: https://www.koronatilastot.fi/fi/kunnat/