Lestin kunnan vaakuna ja teksti.

Eduskuntavaalit 2023

Lestijärven kunta

EDUSKUNTAVAALIT 2023

Sunnuntaina 2.4.2023 toimitettavista eduskuntavaaleista ilmoitetaan seuraavaa:

Mikäli äänioikeutetulla ei ole äänestyksessä tarvittavaa henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, poliisi myöntää hänelle maksutta väliaikaisen henkilökortin aluevaaleissa äänestämistä varten. Henkilökorttia varten äänioikeutetun tulee hankkia passivalokuva, joka annetaan poliisilaitoksella henkilökorttia haettaessa.

Ennakkoäänestys

Ennakkoäänestys toimitetaan 22.3.2023 – 28.3.2023 seuraavassa paikassa:

Lestijärven kunnanvirasto, Lestintie 39, 69440 Lestijärvi

Avoinna ma-pe klo 09.00 -15.30, la-su klo 10.00-16.00.

Ennakkoäänestyspaikkaan pääsee pyörätuolilla.

Kotiäänestys

Kotiäänestys toimitetaan 22.3.2023 – 28.3.2023. Kotona äänestämään on oikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua ja toimia on vaikean vamman tai pitkäaikaisen sairauden vuoksi siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse ennakkoäänestys- eikä äänestyspaikalle ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Kotiäänestykseen oikeutetun henkilön omaishoitaja voi äänestää kotiäänestyksessä samalla kertaa kuin hoidettava (Laki vaalilain muuttamisesta 431/2010).

Omaishoitaja saa äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, jos seuraavat edellytykset täyttyvät: omaishoitaja on tehnyt kunnan (Soite) kanssa omaishoitosopimuksen, asuu samassa taloudessa kuin hoidettavansa ja on äänioikeutettu samassa kunnassa kuin hän.

Kotiäänestykseen ilmoittaudutaan joko puhelimitse tai kirjallisesti keskusvaalilautakunnan sihteeri Susanna Tuikalle puh. 040-6841195 tai kirjanpitäjä Seija Ringelle, osoite Lestintie 39, 69440 Lestijärvi, puhelin 06-8889111, viimeistään tiistaina 21.3.2023 ennen kello 16.00.

Vaalitoimitus

Vaalitoimitus on 2.4.2023 klo 9.00–20.00 seuraavasti:

Äänestysalue                 Lestijärvi

Äänestyspaikka             Kunnanvirasto

 

Lestijärvellä 1.2.2023

Lestijärven kunnan keskusvaalilautakunta