Tarkista ajankohtaiset tiedot, ohjeistukset ja suositukset alueellisesta koronatilanteesta Soiten koronasivustolta 

 

Lestin kunnan vaakuna ja teksti.

Lestijärven kunnan vesilaitoksen riskinarvio on hyväksytty

Kuvassa vaakunan teerenpystö.

Lestijärven kunnan vesilaitos on tehnyt terveydensuojelulain 20 §:n mukaisen riskinarvioinnin. Terveydensuojeluviranomainen on hyväksynyt riskinarviointityön 9.6.2022.

Lestijärven kunnan vesilaitoksen WSP-tiedote