Lestijärven kunnan kuulutusmateriaali
Tuulivoima - Halsuan Honkakangas ja Kannisto (Kuulutus 1.6.2021)

Materiaali:

- Halsuan Honkakankaan ja Kanniston tuulivoimapuistojen_YKt_SELOSTUS_ehdotusvaihe uudestaan_19052021.pdf(17.24M PDF)
- Honkakangas_TP_YK_Ehdotus uudestaan_19-05-2021_10 000.pdf(5.16M PDF)
- Kannisto_TP_YK_Ehdotus uudestaan_19-05-2021_10 000.pdf(7.69M PDF)
- Kuulutus_ehdotusvaiheen aineisto uudelleen nahtaville_Honkakangas ja Kannisto_ tuulivoimapuistojen_yleiskaavat_01-06-2021.pdf(78.91K PDF)
- Lausuntopyynto_ehdotusvaiheen aineisto uudelleen nahtaville_Honkakangas ja Kannisto_ tuulivoimapuistojen_yleiskaavat_01-06-2021.pdf(77.11K PDF)
- Liite 10_Vastineet luonnosvaiheen lausuntoihin ja mielipiteisiin_29062020.pdf(20.74M PDF)
- Liite 11_Yhteysviranomaisen YVAS-lausunnon huomioon ottaminen kaavaehdotusvaiheessa.pdf(673.38K PDF)
- Liite 12 Vastine ehdotusvaiheen lausuntoihin ja muistutuksiin_19-05-2021.pdf(9.18M PDF)
- Liite 13_Metsapeuran seurantaohjelma.pdf(22.34K PDF)
- Liite 1a_Halsuan_Honkakankaan_YK_OAS_19-05-2021.pdf(1.19M PDF)
- Liite 1b_Halsuan_Kanniston_YK_OAS_19-05-2021.pdf(1.29M PDF)
- Liite 2_Halsuan valokuvasovitteet ja nakymaalueanalyysi RD180 x 36 x HH210_04-2021.pdf(43.91M PDF)
- Liite 3_Halsua_Arkeologiset inventoinnit_01-2019.pdf(26.13M PDF)
- Liite 4_Halsuan_Tuulivoima_Luontoselvitys_11-2019.pdf(10.89M PDF)
- Liite 5_Halsua melu- ja varjostusmallinnusten selvitys_rev2_20210428_SIGNED1.pdf(71.14M PDF)
- Liite 6 Natura_arviointi_05-2021.pdf(1.59M PDF)

<< Takaisin