Ajankohtaista


Halsuan Honkakankaan ja Kanniston tuulivoimapuistojen yleiskaavojen ehdotus-vaiheen aineisto uudelleen nähtäville

Halsuan Tuulivoima Oy suunnittelee Halsuan itä- ja keskiosiin tuulivoimahanketta, jossa on yhteensä enintään 36 tuulivoimalaa. Hanke jakaantuu kahteen erilliseen yleiskaava-alueeseen, Honkakankaaseen ja Kannistoon. Honkakankaan yleiskaava-alueelle sijoittuu enintään 16 tuulivoimalaa ja Kanniston yleis-kaava-alueelle enintään 20 tuulivoimalaa. Puistoista toteutetaan oikeusvaikutteiset yleiskaavat, jotka laaditaan Maankäyttö- ja rakennuslain 77 a §:n mukaisina, jolloin niitä voidaan suoraan käyttää raken-nusluvan myöntämisen perusteena.

Halsuan kunnanhallitus päätti 19.5.2021 § 54 asettaa Honkakankaan tuulivoimapuiston yleiskaavan ehdotusvaiheen aineiston uudestaan nähtäville 1.6.2021 – 30.6.2021 väliseksi ajaksi.
 
Halsuan kunnanhallitus päätti 19.5.2021 § 55 asettaa Kanniston tuulivoimapuiston yleiskaa-van ehdotusvaiheen aineiston uudestaan nähtäville 1.6.2021 – 30.6.2021 väliseksi ajaksi.
Yleiskaavaan uuden ehdotusvaiheen aineistoa koskeva yleisötilaisuus järjestetään tiistaina 15.6. klo 17. Tilaisuus pidetään etäyleisötilaisuutena internetin välityksellä.

Ohjeet yleisötilaisuuteen osallistumisesta sekä linkki itse tilaisuuteen löytyvät osoitteesta: www.halsua.fi/hallinto/tuulivoimakaavat/. Tervetuloa!
 
Honkakankaan ja Kanniston yleiskaavojen ehdotusvaiheen aineistot pidetään julkisesti nähtävillä koko nähtävilläoloajan (1.6.2021 – 30.6.2021) Halsuan kunnan internetsivuilla osoitteessa www.halsua.fi/hallinto/tuulivoimakaavat/ sekä Lestijärven kunnan internetsivuilla osoitteessa http://lestijarvi.fi/tuulivoima-Halsua-HonkakangasKannisto/

Paperiseen kaava-aineistoon voi tutustua nähtäviläoloaikana Halsuan kunnanvirastolla sekä Lestijärven kunnanvirastolla.