Europarlamenttivaalit

Sunnuntaina 26.5.2019 toimitettavien europarlamenttivaalien johdosta ilmoitetaan seuraavaa:

Mikäli äänioikeutetulla ei ole äänestyksessä tarvittavaa henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, poliisi myöntää hänelle maksutta väliaikaisen henkilökortin eduskuntavaaleissa äänestämistä varten. Henkilökorttia varten äänioikeutetun tulee hankkia passivalokuva, joka annetaan poliisilaitoksella henkilökorttia haettaessa. Henkilöllisyyden todistamiseen käy poliisin myöntämä henkilökortti, passi, ajokortti tai vastaava kuvallinen asiakirja.

Ennakkoäänestys
Ennakkoäänestys toimitetaan 15.-21.5.2019 seuraavassa paikassa:

Lestijärven kunnanvirasto, Lestintie 39, 69440 LESTIJÄRVI, avoinna ma-pe klo 09.00 -15.30, la-su klo 10.00-15.00. Ennakkoäänestyspaikkaan pääsee pyörätuolilla.

Kotiäänestys
Kotiäänestys toimitetaan 15.-21.5.2019. Kotona äänestämään on oikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua ja toimia on vaikean vamman tai pitkäaikaisen sairauden vuoksi siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse ennakkoäänestys- eikä äänestyspaikalle ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Kotiäänestykseen oikeutetun henkilön omaishoitaja voi äänestää kotiäänestyksessä samalla kertaa kuin hoidettava. Omaishoitaja saa äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, jos seuraavat edellytykset täyttyvät: omaishoitaja on tehnyt kunnan (Soite) kanssa omaishoito-sopimuksen, asuu samassa taloudessa kuin hoidettavansa ja on äänioikeutettu samassa kunnassa kuin hän. Kotiäänestykseen ilmoittaudutaan joko puhelimitse tai kirjallisesti keskusvaalilautakunnan sihteeri Jarmo Kanniselle tai kirjanpitäjä Seija Ringelle, osoite Lestintie 39, 69440 LESTIJÄRVI, puhelin 06-8889111, viimeistään tiistaina 14.5.2019 klo 16.00 mennessä.

Vaalitoimitus
Vaalitoimitus on 26.5.2019 klo 9.00-20.00 seuraavasti:

Äänestysalue Lestijärvi
Äänestyspaikka Kunnanvirasto

Lestijärvellä 12.4.2019 LESTIJÄRVEN KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA


Keskusvaalilautakunta
- Pöytäkirja 24.05.2019

- Pöytäkirja 12.04.2019

- Pöytäkirja 25.02.2019

Linkit:
- Europarlamenttivaalit