Presidentinvaalit

Sunnuntaina 28.1.2018 ja tarvittaessa 2. kierros 11.2.2018 toimitettavien presidentinvaalien johdosta ilmoitetaan seuraavaa:

Ennakkoäänestys
Ennakkoäänestys toimitetaan 1. vaalissa 17.-23.1.2018 ja 2. vaalissa 31.1.-6.2.2018 seuraavassa paikassa:

Lestijärven kunnanvirasto, Lestintie 39, 69440 LESTIJÄRVI, avoinna ma-pe klo 09.00 -15.30, la-su klo 10.00-15.00. Ennakkoäänestyspaikkaan pääsee pyörätuolilla.

Kotiäänestys
Kotiäänestys toimitetaan 1. vaalissa 17.-23.1.2018 ja 2. vaalissa 31.1.-6.2.2018. Kotona äänestämään on oikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua ja toimia on vaikean vamman tai pitkäaikaisen sairauden vuoksi siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse ennakkoäänestys- eikä äänestyspaikalle ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Kotiäänestykseen oikeutetun henkilön omaishoitaja voi äänestää kotiäänestyk-sessä samalla kertaa kuin hoidettava. Omaishoitaja saa äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, jos seuraavat edellytykset täyttyvät: omaishoitaja on tehnyt kunnan (Soite) kanssa omaishoitosopimuksen, asuu samassa taloudessa kuin hoidet-tavansa ja on äänioikeutettu samassa kunnassa kuin hän. Kotiäänestykseen ilmoittaudutaan joko puhelimitse tai kirjallisesti keskusvaalilautakunnan sihteeri Jarmo Kanniselle tai kirjanpitäjä Seija Ringelle, osoite Lestintie 39, 69440 LESTIJÄRVI, puhelin 06-8889111, viimeistään 1.vaalissa tiistaina 16.1.2018 klo 16.00 mennessä ja 2. vaalissa viimeistään tiistaina 30.1.2018 ennen klo 16.00.

Vaalitoimitus
Vaalitoimitukset ovat 28.1.2018 ja 11.2.2018 klo 9.00-20.00 seuraavasti:

Äänestysalue Lestijärvi
Äänestyspaikka Kunnanvirasto

Lestijärvellä 22.11.2017 LESTIJÄRVEN KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA


Keskusvaalilautakunta
- Pöytäkirja 22.11.2017

- Pöytäkirja 26.01.2018

Linkit:
- Presidentinvaali