Ajankohtaista


LESTIJÄRVEN KUNNASSA julistetaan uudelleen haettavaksi RAKENNUSTARKASTAJAN / TEKNISEN JOHTAJAN VIRKA

Tehtäviin sisältyy rakennusvalvonnan viranomaistehtävät, lupakäsittelyt, katsel-mukset, rakentamisen ohjaus, neuvonta ja valvonta sekä teknisen johtajan työt ja muuta teknisen alan tehtävät.

Kelpoisuusvaatimuksina on soveltuva rakennusalan korkeakoulututkinto MRL 21 § mukaisesti tai vastaava aikaisempi tutkinto MRA:n 108 §:n siirtymäsäännöksen mukainen tutkinto ja katsomme eduksi hyvän kokemuksen rakennussuunnitteluun ja rakennustyön suoritukseen liittyvissä tehtävissä. Arvostamme kunnallishallinnon kokemusta, asiakaspalvelutaitoja, kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja päätöksen-tekoon sekä hyvää yhteistyökykyä. Tehtäviin kuuluu rakennustarkastajan ja tekni-sen johtajan työt sekä muut teknisen alan tehtävät. Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Virassa noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa.

Kunnanhallitukselle osoitetut hakemukset opinto-ja työtodistuksineen sekä palk-katoivomuksineen pyydämme toimittamaan 15.01.2019 klo 14.00 mennessä osoitteella: Lestijärven kunta, Lestintie 39, 69440 Lestijärvi, aikaisemmat hakemuk-set otetaan huomioon. Lisätietoja teknisen lautakunnan puheenjohtaja Jorma Koski-Vähälä p. 040-0867822 tai kunnanjohtaja Esko Ahonen p. 050-3823201.

Lestijärvi 16.12.2018                                Kunnanhallitus